Olvasónaplók-Kötelező Olvasmányok Röviden-Elemzések » Archívum » Gárdonyi Géza: Egri csillagok-Rövidítés-Elemzés-Olvasónapló

Payday loans
Gárdonyi Géza: Egri csillagok-Rövidítés-Elemzés-Olvasónapló

Gárdonyi Géza: Egri csillagok-Rövidítés-Elemzés-Olvasónapló

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

A REGÉNY FELVEZETÉSE

A regény cselekménye közel két évtizedet fog át: 1533-ban Dél-Bakonyból indul, s az 1552-es hatalmas túlerővel szemben aratott egri végvári győzelemmel zárul. Bontott, sokszor párhuzamos vezetésű az első három rész cselekményszála, melynek során a jobbágyfi Bornemissza Gergely felcseperedik, Cecey Évában párra talál, királyi hadnaggyá emelkedik. Kalandregény, hősi és szerelmi történet, színes és széles tablókban kibomló histórikus korrajz keveredik a bevezető részekben. A két fő részben előadott, tömbszerűen megformált egri események viszont prózai hőskölteményekre emlékeztetnek. A fiatal olvasót a hadi események tárgyszerűsége, s főként Tinóditól merített dokumentumok, a hősiesség, árulás, titok, csataleírások és hősök monumentalitása egyaránt megragadja.

GÁRDONYI GÉZA ÉLETRAJZA

Agárdpusztán született 1863-ban. Édesapja, Ziegler Sándor a szabadságharc lelkes támogatója, vagyonát fegyvergyár létesítésére áldozta fel. A család szinte az egész országot végigvándorolta. 1870 tavaszán érkeztek a fővárosból Sályba, ahol szokatlanul hosszú ideig, három évig maradtak. Gárdonyi így ír erről: “hét esztendős voltam,,, mikor vidékre kerültünk. A falu, ahol apám állást foglalt, Borsod megyében van, erdők között”.  Itt kezdte iskoláit az író, ennek emlékét ma tábla őrzi Sályban a volt népiskolán. 1873 tavaszán a Ziegler család Hejőcsabára, a ma Miskolchoz tartozó településre költözött, Gárdonyi itt fejezte be a negyedik elemit, s a nyarat is itt töltötték. (Emléktábláját itt is megtalálhatjuk.)
A középiskolát az ország több városában, köztük Sárospatakon végezte. 1882-ben fejezte be tanulmányait Egerben, a tanítói oklevél megszerzése után a Dunántúlon tanított (Karád, Devecser, Sárvár). 1885-től újságíró Győrben, Szegeden, Budapesten.
1897-ben Egerbe költözik, itt írja leghíresebb regényeit ( Egri csillagok, A láthatatlan ember, Isten rabjai)
1922-ben halt meg, kívánságára a várban temették el. Sírján egyetlen mondat olvasható: “Csak a teste”. Egykori lakóháza ma múzeum.

Gárdonyi Géza

TARTALOM

Első rész: Hol terem a magyar vitéz?

1533-mat írunk. A patakban egy fiú és egy leány fürdik. Ha valaki meglátná őket, lenne ám nagy nemulass, ugyanis a leányka Cecey Péter gyermeke. Jó kapcsolatban van Gergő és Vicuska. Egyszer csak látják, hogy jön egy török. Bebújnak egy galagonyabokor mögé, és reszketve várnak. A török megpróbálja kicsalogatni fügét kínálva a ló tulajdonosát, de nem jár sikerrel.Végül elkötözi a szürkét. Mindkét gyermek elsápad. Gergő bátran kibújik a bokorból, és a török után kiabál, hogy az az ő lova. A török elmosolyodik. Odahívja magához a gyerekeket, s elrabolja őket. A rabokkal teli kocsin egy tizenhét év körüli lány vigasztalja őket. Cecey úr a szérűn pihen. Jobbágyai birkát nyírnak, oldalukon karddal. Egy darutollas, erős legénynek mutatkozott be neki, és jól elbeszélgettek. Dobó is ott volt és elmesélte, hogyan vált kőtömbbé Mórék vára. Hirtelen eszükbe jutott Vicuska. Pánikhangulat alakult ki, mindenki őket kereste. A patak mellett megtalálták a ruháikat, ezért azt hitték, hogy belefulladtak. Margit egy rongybabát is készített Vicuskának. Gáspár türelmetlen volt. Az erdőben megálltak, és a törökök tüzet rakattak a magyarokkal. A rabszolgák ételt is készítettek, de amiért túlpaprikázták, nekik kellett megenni. A janicsárok aszúbort ittak. Gergő feltalálta magát, és megszökött pajtásával. Ceceyék már kezdték feladni, mikor megérkeztek a gyerekek. Áldották is a kis Gergőt. Még egy pénzzel teli török lovat is szerzett. Dobó fiának fogadta Gergőt. Kiderült hogy közben leszúrták Gergő édesanyját. Találtak Gergőnek is egy kardot, emiatt Gergő nagyon jól érezte magát. A pap kiszabadította a megkötözött Jumurdszákot cserébe a talizmánjáért. Megérkeztek. Csupa holttest. A pap anyja is köztük volt. Két napon át csak temettek. Másnak megérkeztek Török Bálinthoz. A pap és Bálint a jövőjüket tervezgették.

Második rész: Oda Buda!

Nyolc év telt el. Reggel Gergő nem találta a papot, csak egy levelet az asztalon. Olvasás közben szinte kővé dermedt. Elhatározta, hogy ő látni akarja a szultánt. Elindult egy nagy szikla mögé. Jöttek a törökök több tízezrével, csoportokban. Tulipán mindegyik csoportot megnevezte. Csak egy hatalmas robbanás történt, többet se nem hallottak, se nem láttak. Előterelték Gergelyéket. Ráadták Tulipán furfangos bilincsét. Gyalograb lett belőle. Gergely egyességet kötött Hajvánnal: a fiú elolvassa, ami a pergamenre van írva, Hajván pedig kiszabadítja Gergelyt. Jumurdzsák meglátogatta a papot, és az amulettjét követelte. Gergely Ceceyékhez ment, és megértette, hogy Vicus már soha nem lesz az ő felesége. Budáról a török segítségével kiűzték a németet.  Gergely szó nélkül elrohant tőlük. A diák a palotához sietett, ahol Vica tartózkodott. Beosont az egyik sikátorba. Megpillantotta az ő Vicuskáját. Neki akarta adni a török gyűrűt, de az nagy volt Vicára. Megegyeztek, hogy minden nap ebben az órában találkoznak. Ali aga délben a főurakat járta sorba. Gergely a szultáni hintó mögött lovagolt. A törökök hatalmas pusztítást végeztek a templomban. Elbúcsúzott egymástól a két szerelmes. Tíz nap múlva a szultán is útra kelt. Török Bálintot vitte magával rabláncon.

Harmadik rész: A rab oroszlán

A Berettyó vize véres volt. A bokrok közt egy vérző férfi és egy öreg mosdott. Dobót már régóta ismerte. Dobónak több jutalomért cserébe fegyvert ajánlott a vitéz. Megmotozták a török holttesteket. Lassan elindultak. Konstantinápoly déli sarkán áll egy régi vár. A vár kertjében két ősz hajú rab üldögélt. Török Bálint volt az egyik. Később mindketten aludni mentek. Bálint nem tudott aludni. Éjjel Mekcsey érkezett Gergelyhez. Azon tanakodtak, hogy mit írjanak Dobó kardjára. A másik kard Gergelyé lett. Néhány nap múlva Dobó betoppant a Cecey-házba. Török Bálintról kérdezősködött. Megkérték Sebőköt, hogy játssza el lanton az urának kedves dalokat. Mekcsey azzal az ötlettel állt elő, hogy ő fogja kiszabadítani Török Bálintot. Reggel megállapodtak, hogy vele megy még Török Jancsi is. Kiderült, hogy Évát kényszerítik Fürjes Ádám feleségének. Készen volt a terv, de Törökné semmit sem sejtett. A kastélynál Mekcsey hatolt be elsőnek. Gergely a kertet nézte. Egy kövér marhát sütöttek. Gergely is kapott belőle egy darabot. Utána felfutott az öreg Ceceyhez, és könyörgött neki, hogy nem Ádámnak adja leányát. Nem sikerült meggyőznie, viszont az örökségét megkapta. Kezdetét vette a vacsora, ahol a menyasszony pompás dalokat énekelt. Este egy nagy árnyék jelent meg. Vica volt az. Egy májusi estén két török lovas érkezett a drinápolyi karavánszerájba. Gergelyék megint kieszelték a tervet, miszerint ő játssza el a rabot. Reggel meg is szöktek. Ennek a hírnek a hallatára az aga huszonkét szpáhit küldött utána. A kocsit felrobbantották, és rettentő sok halott maradt. A dervis Jumurdzsák volt. A konstantinápolyi országúton öt magyar lovas száguldott, köztük Vica is. A fiatalok megesküdtek Isten színe előtt is. Este Hunyad várába érkeztek. Itt a tisztelendő úr is megeskedte a fiatalokat. Három nap múlva útra keltek. Hatalmas volt a tömeg. Ez segítette be őket. Jumurdzsák szúrósan nézte Gergelyt. Maylád szerint új rabok érkeztek. Az egyikkel az asztalnál találkoztak. Móré László volt a neve. Török Bálint két hátig nem mozdult ki a szobájából. Úgy nézett ki, hogy Bálint szabad lesz. Mikor már a teremben voltak, a szultán lépett be oda. Felajánlotta Bálintnak, hogy legyen Buda pasája. Bálint viszont nem fogadta el. Még mielőtt a perzsa gyászmenet elvonult volna, Gergely és Éva elindult. Gergely figyelmeztette Mekcseyt és a cigányt, hogy baj van. Futottak. Megálltak, és hallgatóztak. Mindenhol csönd lett. Csónakba ültek. Már a közelben lehettek az üldözők. Közben Jumurdzsákék is találtak egy csónakot. Jó tervet eszeltek ki, ami később meg is valósult. A törökök csónakja tűzi szökőkúttá vált, majd felfordult. A Héttorony előtt ’olasz énekesek álltak’. Török Bálint is eléjük állt, de nem énekeltek. Török Jancsi sírva borult édesapjára. Később tanakodni kezdtek. Gergely töröknek álcázva magát útnak eredt. A bég kijött. Egy kisebb csete-paté következtében majdnem elkapták Gergelyéket, de ők elvegyültek a tömegben. Július közepe körül Veli bég Mohácsra ért sziliárdjaival, és ötven aknászával. Egy közembernek fontos jelentenivalója volt a bég számára. Az egyik agával továbbította azt. Az üzenet lényege az volt, hogy neki gyanúsak az ’olaszok’. Érveket is hozott fel a bég meggyőzése érdekében. Ez sikerült is neki. Parancsot adott a bég a ’kutyák’ elfogására. A szilidár két óra múlva lihegve jött vissza: megszöktek az ’olaszok’.

Negyedik rész: Eger veszedelme

Nyolc év telt el. Éva ura ruháiból válogat egy külföldre utazó diák számára. Az egyik ruha zsebében talált egy Eger váráról készült rajzot. Miklós diák elmagyarázta neki azt. Éva azt tervezte, hogy az alaprajzot elküldi édesapjának, és Gergelynek. Balogh Tamás érkezett. Gergelyt kereste. A gyűrűről kérdezősködött a jövevény. Szóba elegyedtek, majd Éva képet mutatott uráról. Miután elment az idegen, Éva előtt felcsillant egy név: Jumurdzsák! Elájult. Amikor magához tért, sietett fia, Jancsi védelmére. Éva a templomba is berohant, de Jancsit nem találta. Szeptember ötödikén Gergely a siroki vár alatt ébredt.

A szemben jövő kassaiaktól megtudta, hogy Szolnok a töröké. Eger közelébe értek. Dobóhoz ért Gergely és el kezdtek beszélgetni. Mekcsey és csatlakozott hozzájuk. Dobó bemutatta Gergelynek a várat, s környékét. A vár alaprajza hasonlított egy teknősbékára. A templom át volt alakítva katonai célokra. Végezetül egy hatalmas ágyút is megtekintettek. Szeptember kilencedikén rossz idő volt. A várba élénk nyüzsgés uralkodott. Bakocsai híre szerint már a közelben jár a török had eleje. A hír hallatára a vár zajongó méhkassá vált. Egy paraszt levelet hozott a töröktől Dobónak. Összehívatta a vár népét és felolvasta a levél tartalmát, annak ellenére, hogy sejtette a tartalmát. A levélben alku állt. A ’postást’ tömlöcbe vetették. Félóra múlva megtelt a terem. Jelezték az őrök, hogy a török már Eger felé vonul. Gergely felolvasta a vár adatait. Ezután mindenkinek meg kellett esküdnie. Megbeszélték a haditervet. Csupa elszánt magyar katona… Azon az estén Dobó mindenkit megvendégelt. Mekcsey és Dobó buzdították vérük szülötteit. Kiderült, hogy Török Bálint meghalt. Tizenegy órakor jelentették, hogy a török Makláron van. Gergely száz katonájával ment ’jó éjszakát mondani a töröknek’. Megkezdődött a kis csata. Győzedelmesen, zsákmánnyal tértek vissza. A bezsákmányolt tárgyakból vásárt rendeztek. Másnap reggel lángolt a város. Dobó gyújtatta fel, és verette le a tetőket, annak érdekében, hogy a töröknek ne legyen mit felgyújtania. A török szinte ömlött dél felöl. Lukácsot, s seregét vélték felfedezni, de már késő: a török elállta a kaput. Ágyúval kezdték el lőni a várat. Nem lőttek vissza, mert vasárnap volt. Következő nap viszont annál inkább. A cigány valószínűleg megbánta, hogy eljött a várba. Másnap a török már háromszor annyi ágyút állított fel. A török még nem kezdeményezett harcot. ’Minek neki a város? A vár kell! Akié a vár, azé a város is’. Negyedik nap betörtek a városba. A templomokat is szétverték. Gergely száz emberrel gyors harcot indított. A magyar lovasok egyértelműen erősebbek a törököknél. A magyarok elfogtak egy kundot. Kihallgatták, majd tömlöcbe vetették. Dobó éjszaka ellenőrzést tartott. Ezen az éjszakán valaki azt kiáltotta Gergelynek, hogy nála van a kisfia, Jancsi, és csak a gyűrű ellenében adják ki. A fiú nem volt velük. Másnap hatalmas ágyúgolyózások közepette kelt fel a nap. A konyhába is becsapott egy. Nagyon sok bomba zúdult rájuk aznap. Este elkezdték a kőművesek helyrehozni a falakat. Közben levél jött a királytól. A második hét végén egy paraszt közeledett a vár felé, kezében egy levéllel. A levelet elégedték, a parasztot pedig kalodába záratta Dobó. A vár népe már alig győzte a vakolást. Nagy Lukács vágtatott a vár felé. Nehezen, de bejutott. Bolyky Tamás halálos sebet kapott, s meghalt. Virradás után megindult az ostrom. Létrákkal is próbálkoztak. Zoltay lelkesített mindenkit. Hemzsegett a török. Egy akindzsi kitűzte a zászlót a toronyra. Fél percig sem lobogott ott. Sokan megsebesültek. Eger bírója meghalt. A város lobogóját terítette Dobó a holttestre.

Ötödik rész: Holdfogyatkozás

Valaki közeledett a Szarvaskői-vár felé. Szalkay leszaladt a csigalépcsőn. Réz Miklós volt, s ’Bornemissza János’. Egerről kérdezősködtek. Szalkay megvendégelte őket. János minden áron a várba akart jutni, akár föld alatti utakon is. Kiderült, hogy a férfi Gergely felesége, Éva volt. Tanácsért jött, mert a török elrabolta fiukat, s csak a talizmán ellenében adja vissza. Kiváló tervet eszeltek ki. Egy fiatal deli vezette zsákmányait: egy ökröt, és egy rabot. A deli Éva, a rab Réz Miklós. Elérkeztek egy diófához. Ökrüket sátorra cserélték, s tanakodtak. Éjszaka elmozdították a malomkövet, s mászni kezdtek az alagútban. Végül két irányba vezetet az út, de mindkettő be volt szakadva. Éva ismertette Miklóssal haditervét. Megint egy paraszt ballagott a vár felé levéllel a kezében. Tömlöcbe vetették. Paksy kétszáz emberével kirontott. Tíz magyar legény gyáván megadta magát. A török hóhér mindet kivégezte, kivéve Paksy Jóbot. Néhány katona a kocsmában itta részegre magát. Gergely aggódott kisfiáért. A cigány úgy hallotta, hogy Hegedüs rendszeresen kibeszéli Dobót. Mindenki boldog volt, ugyanis a lovasság elhúzódott a vártól. Mekcsey a cigányt bízta meg, hogy figyelje Hegedüst. A víztárolónál lebuktatták Hegedüst néhány katonával. Tömlöcbe vetették őket. Közben pár törököt is elkaptak. Másnap friss hányású föld vette körül a várat. Dobó összehívott néhány embert ítélkezés céljából. Mind a három legényt, és Hegedüst is végighallgatta. Kiderült, hogy Hegedüs volt az, aki fel akarta adni a várat. Felakasztották. Két napig csak ástak Éváék. Reggel azonban egy szolga benézett a sátrukba, és látván, hogy nincsenek ott, szaladt ezt kihirdetni. Közben Miklósék tovább ástak. Egy ali és egy aga ’köszöntött’ rá a pihenő Éváékra. Miklósnak kellett vezetnie az agát. Az Évát őrző ’álőr’ Varsányi volt. Ő segítette tovább Évát. Közben Miklós tovább vezette a sereget, mikor a puskaporos terembe értek. Itt belecsapott egy égő fáklyát az egyik puskaporos kádba. Hatalmasat robbant. Dobó ötletére levessel locsolták a felfelé törtető törököket. Évát az egyik terembe fektették. Aludt. Dobó nem ismerte őt. Este beszélt Évával, és megegyeztek, hogy nem szólnak Gergelynek, hogy ő itt van. Éjjel ismét hordta a török a földet. A törökök úgy szállították a rőzsét, hogy közben a fejük fölé deszkát emeltek. A török most hordókat fosztott meg a bortól, és azzal védte magát. A török útja a vár felé elég jól haladt. Gergely az egyik ablakban egy ismerős szempárt vett észre, de úgy érezte, hogy csak képzelődött. Gergely pokolgépeket gyártott. Ötven darab készült el belőle. A török minden éjszaka épített. Varga János incselkedett a törökkel. Gergely ördögkereke jól bevált, sok török pusztult általa. Harminckettedik napja ostromolja a török a várat, de a várvédők lelkesek. A püspöktől jött levél. Megérkezett a negyedik követ is a töröktől. A levelet elégették, a parasztot pedig vasba verték. Éjszakai ostrom következett. Mekcsey feje erősen vérzett. A török úgy törtetett a vár felé, mint egy teknősbéka. Ez védte őket az ördöghordóktól is. Gergely régi tanítójával, Gábor pappal találkozott, viszont a pap nem ismerte meg régi tanítványát, ezért agyonütötték. Alkonyatkor ért véget a nagy ostrom. Varsányi, a kém jelenteni jött: a törökök el vannak keseredve, nincs élelmük, és még soha nem láttak ilyen fegyvereket. Felcsillant az egri várvédők számára a remény. Sok volt a magyar áldozat, de a török még több! Másnap reggelre virradóan viszonylag sokáig aludtak a vitézek. A hegyeknél gyűlt a török. A magyarok misére készülődtek. Mindenki a legszebb ruháját vette fel. Nem a töröknek, hanem a halálnak öltöztek így ki. A mise végén kezdetét vette a csata. Már hozzák is az első sebesülteket. Baloghné, és Éva is segít a sebesültek ápolásában. Baloghné fia meghal. Baloghné is elesik. Nagy már a küzdelem. A nők is harcolnak. Éva levette az elesett fiúról páncélját, szerzett kardot, és harcba indult. Jumurdzsákot is meglátta egy kis időre. Évát fejen üti egy török, és elájul. Éva egy szobában ébredt Gergely mellett. Három napig hordták a halottakat. Köztük volt Cecey úr is. Másnapra elvonult a török. Mindenki felszabadult. A török kisfiút visszaadták édesanyjának, Jancsit pedig Évának. A két nő kezet fogott. Sukán számlálása szerint 12000 ágyúgolyó volt a falban. Bornemissza Gergely lett a vár főkapitánya!

ELEMZÉS

Keletkezési körülmények

1899-1900-ban írja. A Pesti Hírlapban folytatásokban jelenik meg.1901-ben könyv formájában is kiadják.

Célja

Példát keres a történelemben a hűségre, hazaszeretetre, kitartásra, s ezt az egri várvédők odaadó küzdelmével példázza.

Történelmi háttér

-1521-től folyamatos török támadások

-1541-az ország három részre szakad:

Magyar Királyság,

Oszmán Birodalom

Erdélyi Fejedelemség

-1552-Eger ostroma

-Közel 150 évig fosztogat a török

Helyszínek

-Keresztesfalva

-Szigetvár

-Mecsek országútja

-Buda

-Héttorony

-Debrecen

-Gyalu(Izabella téli szállása)

-Sopron

-Eger

Varsányi Miklós (Dobó kéme, levélhordója) jellemvonásai

Bátor: a kémkedések alatt nem félt a török közelébe menni

Talpraesett: Évával kiváló tervet eszeltek ki

Önfeláldozó: életét is kockára tette, amikor meggyújtotta a puskaporos hordót

Kitartó: nem adta fel soha az ásást

Tulajdonságok

Hős: Bornemissza Gergely

Rokonszenves: Vicuska

Ellenszenves: Jumurdzsák

Bölcs: Dobó

Együgyű: Hajván

Áruló: Hegedűs

Tiszteletre méltó: György barát

Három fontos tárgy, melyeknek végigkövethető útjuk:

-gyűrű

-kard

-térkép

Vázlat

I.HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ?

-Gyerekrablás

-Gergő kardot kap Dobótól

-Kegyelem az amulettért

II.ODA BUDA!

-A szerencsétlen robbantás

-Gergely török fogságban

-Oda Buda! (Török Bálint fogságban)

III.A RAB OROSZLÁN

-Török Bálint raboskodása

-Az ’olaszok’

IV.EGER VESZEDELME

-Jancsikát elrabolják

-Eskü

-Az ostrom kezdete

V.HOLDFOGYATKOZÁS

-Alagúti kaland

-Csata

-Erkölcsi győzelem

293 Hozzászólás »

 1. StrawberryCupcake írta:

  WoW ez jóóóóóóó :D
  én csak a történelmi hátteret kerestem, meg ilyen apróságokat, meg azt a pici vázlatot, de nagyon jól megcsinálta az egészer valaki :D

  comment-bottom
 2. sziszi írta:

  hol vannak a szereplők jellemzései??????

  comment-bottom
 3. Dinus írta:

  nekem nagyon kéne Dobó István jellemzése 8-10 mondatban
  Nem lehetne, hogy az a xy aki megírta ezt hozzá írja még Dobó jellemzését???

  comment-bottom
 4. Snoopy írta:

  Én a központi témáját kerestem rajta de a helyeknek is nagyon örülök!!

  comment-bottom
 5. adorable írta:

  Nagyon kösziii,IMÁDLAK.kb. a fél olvasónaplómat innen csináltam.Így legalább nem kellett elolvasni XDD

  comment-bottom
 6. Illés írta:

  Ez nagyon jó köszönöm!

  comment-bottom
 7. Tijjaa+Michael (L) írta:

  Sztem ez Yóó
  DeCsqakMertEgricsillagokXDXD

  comment-bottom
 8. -.- írta:

  megmentette az életemetXD

  comment-bottom
 9. dávid írta:

  nekem csak a 5.dik rész kellett mert csak ezt kérdezte a tanár.De nekem pont jól megfelelt!!:D

  comment-bottom
 10. CoDeR írta:

  Köszi , kötelező volt , de nem olvastam el , és kell az olvasónapló , és innen leírom , ezer köszönet érte

  comment-bottom
 11. BoRsÓ írta:

  :D egész jó csak nemtom elfogadják e én az egészet leírtam ahogy van xD

  comment-bottom
 12. erika írta:

  jóóóóóóóóóóóó

  comment-bottom
 13. Zsanyyca írta:

  Ez non COOL

  comment-bottom
 14. ribizli írta:

  ez valami fenségess!!!!!!!

  500 oldaltól megszabadulniiiiiiiiiii

  comment-bottom
 15. pista048 írta:

  Nagyon jó ez a rövid leírás, de az átírt változatot már elolvastam és utána találtam ide, úgy hogy Dobó István, Bornemissza Gergely és Török Bálint életének rövid leírását. De jobbat találtam ezt mindenkinek ajánlani fogom.
  Egy 6.-os diák Miskolcról.

  comment-bottom
 16. valaki írta:

  na végre tok puskázni :D

  comment-bottom
 17. adri írta:

  ez sokat segített köceeeeeeeeeeee

  comment-bottom
 18. viki írta:

  nagyon jó mert én innen másoltam le és 5-t kaptam érte

  comment-bottom
 19. hanna írta:

  ez jó volt
  kösziiiiiiiiiiiiiiii

  comment-bottom
 20. bianka írta:

  sziasztok nekem holnapra kéna cecey éva jellemzése kül nem mehetek vidámparkba :( lécci segítsetek!!!!!

  comment-bottom
 21. Szissz írta:

  ááááá kösziii <^3 úristen szabad lesz a nyaram :D imádlak <3 :DD csak olyan lelkiismeret furdalás leírni :/ mert ha a tanár megtalálja a neten akkor nekem annyi :S

  comment-bottom
 22. -.-“ írta:

  NAGYON HOSSZU NEKEM NEM TECCIK -.-“

  comment-bottom
 23. farkka erika barbaba írta:

  hát én inkább jobbban zeretem a maji tini történeteket 1-szóval ez a könyv le járt lemez
  ha ho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2010 van ébredjetek már nins 1800-as évek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  comment-bottom
 24. goman gyula írta:

  mi lett török bálinttal?

  comment-bottom
 25. mazsola98 írta:

  ez nagyooon jóóóó lehet ha iyleneket írtók róla:)

  comment-bottom
 26. mazsola98 írta:

  viszont nagyon hosszú az igaz:( :(

  comment-bottom
 27. Vani írta:

  Uhh köszi …!Elkezdtem olvasni dehh nagyon uncsi volt :S

  comment-bottom
 28. Anna írta:

  heló
  gratulálok nagyon jó az oldal mindent innen csináltam köszi

  comment-bottom
 29. Huha :P ×Đ írta:

  KÖsssssssz :D xD
  Bár am tényleg hosszú “-.- >.<
  na mindegy azért thx :P

  comment-bottom
 30. debi12 írta:

  Megmentette a nyaramat!
  Így élvezhetem az utolsó hetem!!!!!!!!!!! :)

  comment-bottom
 31. Naoomi írta:

  Jujj… télleg kéne ide szereplő jellemzés, mert nagyon sokan azt kérik… mint tőlem.

  (az milyen szadista tanár aki erről kér olvasónaplót!?)

  na mind1… akkor is segített, csak ez a kis apró hiba… nem baj. tetszik az oldal <3 (L)

  comment-bottom
 32. egy olvasó írta:

  Hát ez sokat segített!!!!!!!!!
  1000 köszi aki ezt megíta nekem!
  Méhegyszer köszy!!!

  comment-bottom
 33. BB studio írta:

  Nagyon tetszik és sokat tudtam írni,csak lehetnének egy picit nagyobbak a betűk és vastagabbak is.De nagyon jó honlap.:)

  comment-bottom
 34. loretta írta:

  köszönömnektek :))<33

  comment-bottom
 35. Luara írta:

  Sziasztok!
  Kéne 1 kis segítség:S:S
  Írni kéne arról, hogy mi a külömbség Buda elfoglalása, és Eger ostroma között.
  meg a zöldköves gyűrű története kellene,
  meg a tüzes kezésről 1 oldal fogalmazás:S
  Ha walaki tud,légyszi segítsen!!!!
  Előre is köszi.:)

  comment-bottom
 36. gera írta:

  csak jó legyen az olvasónapló na meg meg ne lássa tanár a neten mert akkor 1 lesz nem 5

  comment-bottom
 37. Tamás írta:

  már 4 nap mulva suli és csak 200 oldalt olvastam ki MEGMETETTE AZ ÉLETEMET!!!!!

  comment-bottom
 38. C()()Ł írta:

  Király! Imádom! 170 oldalt megúsztam (mer csak az 5. fejezet volt vissza) KÖSZI! Nagyon teccik, röviden minden! :D :D !

  comment-bottom
 39. // Nóri \\ írta:

  500 oldalt elolvastam 10per alatt :D
  Nagyon teccik! Ó köcce! ► ♥ ◄

  comment-bottom
 40. jolikahhh írta:

  dejo nem kell 800 oldalt olvasnom ennek örülöhkk

  comment-bottom
 41. x x x írta:

  nagyon jo!

  comment-bottom
 42. attila írta:

  legyszi segitsetek nekem letolteni az egri csilagok cimu regenyt
  elore is koszonom

  comment-bottom
 43. RolykaXD írta:

  Egy kicsit hosszu volt de igy is rovidebb a konyvnel kossz!!!!!!!!XD:D

  comment-bottom
 44. Mónika irta írta:

  Nagyon jó könyv nagyon tetszik

  comment-bottom
 45. dodoo(:♥ írta:

  halii:))
  bárkii wotl.(:
  életmentőő(:köszcsiiii(:
  pusziineked.:))♥

  comment-bottom
 46. anita(nita) írta:

  hátt… itt nem lehet semmit meg nézni szóval sziaa

  comment-bottom
 47. simon krisztina írta:

  ah…köszii ezel egy osztályfőnökitől mentetetek meg kösziii!! :D:D

  comment-bottom
 48. sexy girl írta:

  <3<3 köszike <3<3

  comment-bottom
 49. Dorina írta:

  ez most nagyon jool jött köszy hétfön tz doga az egri csiilagokból és nem tok belöle semmit de ez igy most tök joo köszyy :P

  comment-bottom
 50. jumurdzsák írta:

  Nagyon jóó :D mert én else olvastam és doga lessz :Dam nincsen valakinek valami jellemzése valamejik szereplről? ;-)

  comment-bottom
 51. pati írta:

  Ez nagyoon jó Köszönöm!!:D:D

  comment-bottom
 52. Wansziiii írta:

  én megnéztem a filmet XDDD. és nem akartam elolvasni ez sokat segít… köffy.

  comment-bottom
 53. irodalom tanár írta:

  Cecey Éva jellemzése kell még?

  comment-bottom
 54. zsofy írta:

  nagyon kösy legalább nem kell elolvasnom
  xDDD

  comment-bottom
 55. Julcsi írta:

  Sziasztok nem tudna nekem segiteni valaki….:( Az Egi csillagokbol a legfontosabb esemenyek kellene….. help:D

  comment-bottom
 56. Klau írta:

  Kérlek segítsetek még ma!!!
  Hogy nézett ki Jumurdzsák gyűrűje jellemezni kellene légyszi segíts!!!
  Köszii

  comment-bottom
 57. 6.os diák :D írta:

  nagyon jó 5 ös lesz

  comment-bottom
 58. zsoo ‘ írta:

  jajj . dejoo .. megmentetted az életem :) huh .. elvesztettem az előzőt. azt holnapra meg kell csinálnom . ! IMÁDLAK xd <33

  comment-bottom
 59. Hell írta:

  köcce legalább nem kell elolvasnom de ha a tanár meglátja akkor leordítja a hajamat
  és megint 1-es

  comment-bottom
 60. én írta:

  köszönöm szépen!!! sokat segített!!! belehaltam volna ha el kell olvasnom…..

  comment-bottom
 61. pumukli írta:

  Sok a jó infó annak, aki épp segítségre szorul, de Varsányi jellemzése abszolút butaság. Varsányi Dobó kéme, nem azonos Réz Miklóssal, akivel elindul Éva a várba, bár a végén vele jut be. De aki életét áldozza a puskaportároló felrobbantásával, az Réz Miklós. Aki ásott, az is, de az, h vkit kitartónak nevezünk, mert nem adja fel soha az ásást, igazán nevetséges megjegyzés.
  A regény cselekménye nem a Dél-Bakonyban, hanem a Mecsekben indul, ez is durva tévedés.
  A tartalom nagyon kaotikus, ez alapján egy valamirevaló tanárnál nem lehet jó jegyet szerezni.
  A tulajdonságok listája is semmitmondó, sajnos.
  Tehát az információkat ajánlatos kellő kritikával megrostálni.

  comment-bottom
 62. Nonoka írta:

  Nagyon jó :) Elkezdtem olvasni de 2 óra után meguntam mert csak a 200. oldalon tartottam, úgy hogy nagyon jó, legalább nem kell elolvasnom :)

  comment-bottom
 63. Balu írta:

  nagyon jó :D

  comment-bottom
 64. meli írta:

  jajjj megmentettholnapra kellettóh je

  comment-bottom
 65. béla írta:

  nagyon szépen köszönöm hogy segítettél meg mentetted az életem

  comment-bottom
 66. névtelen fiu írta:

  szerintem nagyon jo ez az oldal tudok így puskázni

  comment-bottom
 67. ;) írta:

  Sziasztok..
  Nem kéne nyafizni hogy hosszu mert a könyv sokkal hosszabb..na mind1
  nekem ez nagyon bejön..de a jellemzés tényleg hiiányzik bár nem nehéz kitalálni..

  comment-bottom
 68. Márk írta:

  Köszönöm szépen nagyon jó

  comment-bottom
 69. tehén írta:

  az egész történet össze van foglalva kb. 20 oldal -ban mert akkor ha igen akkor jó

  comment-bottom
 70. pelenka írta:

  Hát eléggé jó…de itt nincs szereplők jellemzése pedig az is ki van írva a fő hirdetésben gyerekek :/

  comment-bottom
 71. anonimus írta:

  naon jó ez az oldal sok tételem volt téli szünetre de készlettem vele:) + az a jó hogy rövidek az életrajzok!!!köszi!!!!!!!!!!!!!!!:D:)

  comment-bottom
 72. The King Fire írta:

  nekem kéne egy kis segitség :S egy szereplő jelemzése külsö belső tulajdonság:S tök mind1 ki csak helpXDDDD PLS:D

  comment-bottom
 73. senki írta:

  nem találom h mit írtak Gergely és Dobó kardjára.

  comment-bottom
 74. Ginush…. írta:

  Kösszii!
  ÚÚÚ meghaltam volna nélküle!
  No OLVASÁS!!
  :)
  :D

  comment-bottom
 75. dávidXD írta:

  király innen írom a tézt.

  comment-bottom
 76. Ténuka írta:

  nagyon hosszú de hamar végzek vele:)

  comment-bottom
 77. szávuka írta:

  nagyon jó ez a könyv Vastag Csabának ez a kedvenc könyve én is innen írom az olvasó naplót tök király zsír:)!!!!!!!!!!!!

  comment-bottom
 78. HöRííí írta:

  ez nagyooon jóóó köszííííí most nem kapook 1essst!!! WÍÍÍÍÍÍ színkitűnő leszeeeeek!!!!!

  comment-bottom
 79. Tuunnddii xD írta:

  Hattt..Jo…..Csak hogy a tanarnonk szorol szora kerdez…Sajnos…:(

  comment-bottom
 80. cecey Éva írta:

  jo.kössz.

  comment-bottom
 81. AdaXD írta:

  eszméletlen über szupcsis az oldal innen irom az egészet köszi

  comment-bottom
 82. AdaXD írta:

  ere 1 est nem lehet kapni! :P

  comment-bottom
 83. wertis írta:

  nagy on jó ez igy nem kell elolvasnom a könyvet!! király!

  comment-bottom
 84. viki írta:

  nagyon jó
  én bele betegednék olvasni!!!
  holnap írunk
  és így könnyebb még el se olvastam de a lényegét tudom
  köszzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  comment-bottom
 85. Győri Ferenc írta:

  Azért nem kellene fenntartások nélkül elfogadni ami ide van írva, talán mégis bele kellene olvasni a regénybe. “A regény cselekménye közel két évtizedet fog át: 1533-ban Dél-Bakonyból indul, s az 1552-es hatalmas túlerővel szemben aratott egri végvári győzelemmel zárul.” Írja az olvasónapló szerzője! A könyvben mind ez úgy szerepel:” Az a kis falu, ahova két gyermek való, a Mecsek egy völgyében rejtőzködik.” Továbbá megemlíti pécs közelséget, és utal arra is, hogy a pécsi út messzebb van a pataktól és nem látni oda. Később szóba jön Szigetvár. Kedves barátaim ez a történet a könyv szerint a Mecsekben tehát Baranyában kezdődik és nem a Dél-Bakonyban. Bocsi, hogy bele kotnyeleskedem, de el kellene olvasni a könyvet, mert lehet, hogy büszkék lennétek rá, hogy esetleg a helyszínek a környezetetekben van. És ti is tudnátok róla valamit.

  comment-bottom
 86. Batiz Nikolett írta:

  nagyon jó meg minden de esetleg ha a a keletkezési körülmény leírnád nagyon hálás lennék !!!!!!!

  comment-bottom
 87. petya írta:

  szia köszönöm szépen a segitséget, életet mentett honlap mester. Így 4-est kaptam és kaptam egy új nike cipőt.

  comment-bottom
 88. sibisuba írta:

  ez kell nekem :-)

  comment-bottom
 89. Sasuko írta:

  háát jól jött nekem holnapra kell elolvasnom de így 5 perc alatt kész lett . és még jó kis vázlatot is írtam belőle

  comment-bottom
 90. Vikssi ♥ Nyuszilány ♥ írta:

  Jézusom !! A hideg kiráz ettöl az uncsi könyvtöl !! De mégis jobb hogy innen tudok szerezni infókat az olvassó naplomhoz !!
  Mondjuk a szereplők jellemzését még oda lehetett volna bigyeszteni szerintem de m1 !!
  Szörnyen unalmas könyveket kell kiolvasni felsö tagozatban !! Pálutcai fiuk
  Egricsillagok Szent péter esernyöje köszivü ember fiai !! :S
  Egyedül a Légyjó Mindhalálig amin nem lehet elaludni !! Izgalmasabb kötelezöket is adhatnának Szerintem !!

  comment-bottom
 91. robi írta:

  enek csak öt része van

  comment-bottom
 92. Kántika írta:

  nagyon jó volt

  comment-bottom
 93. egy lelkes olvasó írta:

  nagyon jó ez az oldal nekem nagyon sokat segített….egy lelkes olvasó

  .

  comment-bottom
 94. roberta írta:

  szerintem nem elég pontos,de amúgy sokat segített köszi.bár a könyvet én is utálom,mert tökre lejárt.fújjjj
  :)még egyszer köszike:)

  comment-bottom
 95. szöszi írta:

  Ez nagyon jó! Minden itt van (Kivéve a szereplők jellemzése.De máshol meg lehet találni azt is!) és nekem ez az oldal annyit segített!Egyszóval csúcs! :D

  comment-bottom
 96. kovács balázs írta:

  sztem tök cool am

  comment-bottom
 97. kovács balázs írta:

  :P öööö két hét mulva kell ez a szar minden szarral együtt vázlat helyszinek de ezek legalább itt vannak :P :D

  comment-bottom
 98. petryyyyyy írta:

  nekem a ki részek szereplői helyszínei és idejei kénének!köx!

  comment-bottom
 99. elizabet máté írta:

  ez valami elképesztő hogy nem kell elolvasnom a könyvet

  comment-bottom
 100. Anci írta:

  hát ennek a regénynek nem tudom mi az értelme ez egy baromság.

  comment-bottom
 101. Roland írta:

  Ez nagyon jó sok mindent meglehet tudni belőle
  csak kár hogy 6 rész van belőle.:)
  :D

  comment-bottom
 102. Roland írta:

  1 nap múlva kell ez a szar de jó meg itt van ez és így kész van :) -_- :D :P

  comment-bottom
 103. vexon írta:

  -_________- nagyon jó

  comment-bottom
 104. Soós Bence írta:

  Nagyin érdekes.Nagyon bátornak tartom a magyarokat mert megvédték a hazát.És gergely a kedvencem ebben a olvasmányban

  comment-bottom
 105. Hiku írta:

  Tudna nekem segíteni valaki abban , hogy ki volt az a várvédő egri hős aki nem sebesült meg ?

  comment-bottom
 106. Kacsa írta:

  nagyon joh az oldal életet ment xD

  comment-bottom
 107. közöd? írta:

  nekem tetszik:)

  comment-bottom
 108. gina írta:

  mi a különbség buda elfoglalása és eger ostroma között?

  comment-bottom
 109. gina írta:

  nagyon sürgős!!!!!!!!!!!!!!!!
  holnapra kell a suliba

  comment-bottom
 110. Szintikehh írta:

  Nagyon jóó ez az oldal és nagyon teccik hogy ilyen röviden írja lee a tartalmat :D <3 ^^ Imádom ezt az oldalt^^ <3 (((:

  comment-bottom
 111. Kingus írta:

  Nagyon jóó ez a rövid ismertető…:) (és jóó érzés 500oldaltóól is megszabadulni<3 xD

  comment-bottom
 112. valaki írta:

  hiányzik a zsereplők jellemzése… :(

  comment-bottom
 113. süsü írta:

  amugy köszönöm mert am, a könyvre montam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  comment-bottom
 114. süsü írta:

  :):):):):):):):):):)

  comment-bottom
 115. luccsia írta:

  fuuu életmentő:D

  comment-bottom
 116. Anna K. írta:

  Ó ez nagyon jó 1 hetem van az olvasónaplóra de így 10 perc alatt kész lettem vele! :)

  comment-bottom
 117. Törpiíí írta:

  syasztok figyi én lehet h hülye vagyok ehez csak holnapra kell az olvasó napló és mi a tanártol kérdéseket kaptunk v mit. és azt szeretném kérdezni h az 5.részben mi történik Jumurdzsákkal és Hajvánnal a másik kérdésem meg – Mindenki érzi, hogy az utólsó ostrom kezdődik hamarosan. – Mire gyűlik a vár népe ? Már az asszonyok is kiveszik részüket a várvédő harcból. Hogyan Küzdenek a várvédők ellen?
  lécci segítsetek :(

  comment-bottom
 118. cicushkahhh írta:

  egy nap múlva kellet de itt min den megvan nagyon ügyesen megcsinálta vki
  mindent megtudtam :);p nagyon grat.

  comment-bottom
 119. S.Levente írta:

  Hmm…-Ezt nem gondoltam volna hogy ijen könyen fog menni…!!! hamarabb késszen lettem vele mint azt gondoltam..Köszii

  comment-bottom
 120. ö ricsi írta:

  Köszz tok puskázni nem kell elolvasni :)

  comment-bottom
 121. kajaofnfs írta:

  ahw.*-* köszönömszépen.1órát kaptam kiolvasni.:| életmentő.:D

  comment-bottom
 122. viktor írta:

  sziasztok pls holnapra kéne szereplők fejezetenként azt hol találok????????????????

  comment-bottom
 123. …98 írta:

  szerintem tök jó
  nagyon köszi mert így nem kellet elolvasnom

  comment-bottom
 124. Adicool írta:

  Zsíír naon csak még bornemissza jellemzése kellene. De mondom állat !! :D

  comment-bottom
 125. Florina írta:

  Köszi :)))))
  Irodalom órára kellett könyvismertetést írni,de elfelejtettem a tartalmát,mivel régolvastuk.Ez sokat segített.XD

  comment-bottom
 126. cicushkahhh írta:

  jjaa jjaa ien könnyű készen vok vele 1 nap alatt

  comment-bottom
 127. móni írta:

  anyám ha ez nem lenne újra járhatnám a 6.osztályt.

  comment-bottom
 128. balázs írta:

  Nem rossz.. csak annyi bajom lenne vele, hogy pl. a 3. ik részben Maylád és Trörök Bálint nem csak Móréval találkozik hanem még a két a fiával is. : )

  comment-bottom
 129. doruhka írta:

  aaazzztttaaa ez nooon jóóóó

  comment-bottom
 130. Fruzsi írta:

  Nagyon jo ez az oldal! *-* Ha ez az oldal nincs,kereshettem volna a könyvben h mi történt a részekben.Vki non jol megcsinálta, gratula nekii. ;)
  köszii.!! ^^. :) :D

  comment-bottom
 131. vili írta:

  Légyszi raksz fel jellemzéseket is ~.~ ¨.˝

  comment-bottom
 132. JÓZSI írta:

  ez tök jó me nem kell elolvasni hála istennek

  comment-bottom
 133. liluska írta:

  Szerintem nagyon jó,csak több nevet kellett volna beleírni (a tanárunkat szinte csak a nevek érdeklik)!

  comment-bottom
 134. sándor krisztofer írta:

  ez igen fasza igaz 4-napig irtam megállás nélküld de igen fasza grat !! :D :P

  comment-bottom
 135. Iwcsi írta:

  Sziasztok!!
  Mivel én 6. osztályos vagyok az Egri Csillagok a kötelező olvasmány. Irodalom órára kellene nekem a szereplők elemzése egy PPT elkészítéséhez.

  comment-bottom
 136. Biró Eszter írta:

  Nekem nagyon tetszik de nekem nagyon kéne Eger és Buda közti ostrom különbségei.
  Meg még jó lenne a törökök és a magyarok ruházata, de amúgy jóóó:)

  comment-bottom
 137. kriszszzzz írta:

  Szuper ez a fogalmazás!Mostmár nem kell foglalakoznom ezzel a hosszúú regénnyell:D inkább gépezek:D

  comment-bottom
 138. purc írta:

  nagyon jo foleg ha vizsgara kell

  comment-bottom
 139. purc írta:

  hat koszi szepen Nandi a linket:)

  comment-bottom
 140. …:)) írta:

  Ez télleg jó de nekem csak egy rövid jellemzést kell írnom Gergely életéről..ez egy kicsit hosszú..szóval tudna valaki segíteni abban, hogy hol találok csak Gergelyről dolgokat??

  comment-bottom
 141. Cukkancsvirág írta:

  Nagyon koszonom igy legalabb nem kell elolvasnom az egesz konyvet. Ugyse tudtam volna kiolvasni az egeszet a Husveti szunet alatt. Manapsag mar a tanarok azt kepzelik hogy egyet csettint valakinek es 2 nap alatt kiolvas egy konyvet. Megegyszer koszi! XD

  comment-bottom
 142. németh benjámin írta:

  nagyon jó hogy ez van 2 részt megúsztam köszönömXD:P:):-)*.*

  comment-bottom
 143. semmmi jközöd nincsen hozzá írta:

  útálom az egri csillagokat,de így legalább nem kellett kiolvasnom!

  comment-bottom
 144. Nettos írta:

  nem tom ki találta ki meg ki írta le,de az egy Isten volt!!!!!!

  comment-bottom
 145. zsizsee írta:

  Köszönöm!!!!nekem az egész kellett mert majd irunk még nemtom hogy hogy de én nenm olvastam ,de holnap utan irunk lehet !

  comment-bottom
 146. zsizsee írta:

  Szaal..Köszönöm mert a tanár kiszámithatatlan!De én csak elolvastam nem biztos hogy elég de remélem az!Jó a vázlat mert lehet fogalmazast irunk ;) !!

  comment-bottom
 147. patricia írta:

  Nagyon szepen köszönöm ha nem let volna nem tudom mi lett volna velem sok mindent megtudtam köszike nagyon tetszet

  comment-bottom
 148. valaki írta:

  basszus az én tanárom is jelemzést kér!!!!!!!!!!!!!!!áááááááááááááá

  comment-bottom
 149. Kitti írta:

  NAgyon jo , h vagy .. :D

  comment-bottom
 150. Lizaa :D írta:

  Köszöönööm ^^ nagyon jól megcsinálta valaki (: Beleolvastam az Egri csillagokba…de inkább facebookoztam :))♥

  comment-bottom
 151. EsiMok írta:

  Sziasztok…A tanár ma jelentette be,hogy holnap ebből doga…2 órányi keresés után végre találtam egy ilyet… I Love You:)

  comment-bottom
 152. Barbi *-* írta:

  Sziasztok kéne egykis segitség melyik az a török katona akivel gergely harcolt gyermekorátol felnötkoráig és miért???hyorsan márcsak 3 nap van hátra az olvasonaplo beadásáig gyorsaaaaaannnnn segitsetek!!!!!!!!!!!!!légysziiiiii

  comment-bottom
 153. egyedi írta:

  Nem tudom miért mondja minden tanár ,felnőt hogy olyan jó könyv …. Szerintem dög unalmas csak az 1. kötetett olvastam többet nem bírtam ebből a sza..

  comment-bottom
 154. Juhika írta:

  Thx jól jött:D

  comment-bottom
 155. Juhika írta:

  Nemkell kiolvasni
  MUHAHAAAAAAAAAAAAAAAAA

  comment-bottom
 156. vki írta:

  thx
  olyan jó 500 oldaltól megszabadulni!
  naon jó lett :DDD

  comment-bottom
 157. Beuciiiiiiiiiiika írta:

  Ez tele van helyírási hibákkal!!!!!!! Amúgy naon jó!!!!!!!

  comment-bottom
 158. Márk írta:

  Ez Király köszi

  comment-bottom
 159. 1ember írta:

  Kérlek segítsetek!!!Gábor pap mire tanítja Török Bálint fiait és Gergőt?könyörgök segítsetek nagyon fontos lenne köszcsi♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  comment-bottom
 160. 2ember írta:

  valaki írja le a szereplőket

  comment-bottom
 161. kimáshanemén.:DD írta:

  Nagyon jó és hasznos oldal :D nekem Budavár leírása kéne 5-8 mondatban. köszönöm !

  comment-bottom
 162. Robika.xd írta:

  Hát remélem jo lesz de nagyon jo let.:D:D:)

  comment-bottom
 163. Biaa írta:

  Bocsi,nem kötekedni akarok, de 1:nem a pappal találkozik(mert az már meghalt) hanem anak az öccsével az ostomnál
  2:Éva nem egy szobában ébred Gergellyel, csak amikor felébred, az urát hívja, és akkor jön oda, mert ott van a környéken.

  comment-bottom
 164. Biaa írta:

  Azért tanítja. mert amikor odaviszi a kis Gergőt, Török Bálint megkéri rá, mert neki is lehet olyan vallású papja amilyet akar

  comment-bottom
 165. Donát írta:

  Jó az oldal holnap tz-t írunk belőle.:) Köszi de ügyelj helyesírásra:DDD

  comment-bottom
 166. xpz írta:

  tök jó az oldal, csak kéne szereplő jellemzés!! :/ lécci ha tudja vaki akk írja le nagyon kéne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! köszi :) :> meg még azt vaki eltudja mondani h hol kezdödik a könyvben az isztambuli utazás??! köszi előre is

  comment-bottom
 167. hbjkf írta:

  nagyon jóóóó mert utálok olvasni főleg ezt a könyvet jó lenne ha az összes szereplő le lenne írva de azért jó

  comment-bottom
 168. pontaz.. írta:

  igen jó:O(Y)

  comment-bottom
 169. ÍMarcsi írta:

  Ez nagyon jó, de hogy lehet kinyomtatni?

  comment-bottom
 170. anett98 írta:

  nagyon jó az oldal így tovább!

  comment-bottom
 171. Ágota írta:

  hm..xd nekemeza honlapnemnagyontetszik.ezvan..xD:DDDD

  comment-bottom
 172. Soma írta:

  KÖszönöm. nekem a egri nők és dobó jell. hiányzik 2 nap mulva le kell adnom kérem írja le vagy küldje el emailcímemre:gaspar.soma@gmail.hu

  comment-bottom
 173. Toldi Mikrós írta:

  Kurva jó,hogy végre találtam egy olyan oldalt,ahol mindent jól leírnak és nem kell elolvasnom azt a rohadt,tetves könyvet!:)
  Köszi!:)

  comment-bottom
 174. adrienn írta:

  NINCSENEK BENNE AZ EGRI NŐK ÉS ETTŐL NAON CSALÓDOTT V.OK’NA MIND 1 DE AZÉRT JÓ AZ OLDAL PUXXX ADRI!JA ÉS ÍGY MÁR CSAK 5-ÖS RE FOGOM MEGÍRNI,ÉS NEM 5*-RE NA MIND 1 ……

  comment-bottom
 175. Ancsi írta:

  Tök jó ez az oldal megmentette az életemet és megóvott egy unalamas déltuántól, hogy ezta a szart olvassam (a könyvet) thx :D

  comment-bottom
 176. Gusti írta:

  Naon jó egyépként én is a szereplők jellemzését keresem,de alapjában jó :D :D

  comment-bottom
 177. Rebuuss. írta:

  Nagyon király amit csináltál igen jó lett.:)

  comment-bottom
 178. Bence1111 írta:

  Sok a szóismétlés, és a könyvből kimásolt mondat.De nekem tetszik!

  comment-bottom
 179. Bence1111 írta:

  “Még egy pénzzel teli török lovat is szerzett.”
  Most nézem.Pénzel teli török ló!? Nem a nyeregben volt?

  comment-bottom
 180. xyz írta:

  köszi!csak kár h nincs szereplő jellemzés

  comment-bottom
 181. Anoimus írta:

  Szerintem nagyon jó és élet mentő! de nekem ami nagyon kéne az a szereplők jellemzése…

  comment-bottom
 182. Anoimus írta:

  ja megmég az lenne kínos:
  -és megtudod szökni a törököktől gergő?
  -Igen
  -És hogyan..?
  -ő….

  comment-bottom
 183. Patri írta:

  Aszta ku*va!:D ez rohadt jóó! Elismerésem az írónak!:) Erre tuti 5-öst kapok.naaagyon nagyon köszi annak aki ezt megcsináltaa.:)<3

  comment-bottom
 184. Igen Vagy Nem írta:

  :)
  Nagyon jó Nem iss kellet olvasni !
  Megmentette a nyaramat !
  :)

  comment-bottom
 185. ramcsi írta:

  tök jól jött ez az egesz mert dogát írunk belöle meg fogalmazásírunk és nem olvastam el.

  comment-bottom
 186. Cserry ♥ írta:

  áhwwww. köszííí. ez sokat segített :)) 5 perc alatt 500 oldal ;P nemsemmi :))))
  imádlak(:♥

  comment-bottom
 187. klauuuu írta:

  sziiasztook , sokat segitettetek , de viszont jellemzést azt nemtudtam találnii ://
  valakii tudna nekem segiteeni .??:))))

  comment-bottom
 188. vki írta:

  jó, hogy le van írva röviden, de kéne szereplők jellemzése. köszönöm szépen!

  comment-bottom
 189. Valaki a mélyről ♥♥ :( írta:

  Naon jó meg minden
  de nekem ez nem volt elég
  és tönkre tette a
  A LEGJOBB HÉTVÉGÉMET :sss

  am. meg köszi a honlapnak !! :) :) ♥♥

  comment-bottom
 190. SNOOPY11 írta:

  pFFF GYEREKEK ÉLETMENTŐ VOLT NEM TUDTAM ELOLVASNI A KÖNYVET HÁT AKK AZ OLVASÓNAPLÓT OLVASTAM EL S ÍRTAM LE
  NAON KÖCCE BÜSZKE LEHET MAGÁRA AKI CSINÁLTA EZT AZ OLDALT MOST KOMOLYAN NEM SOK MINDENKI CSINÁL ILYET GYEREKEK!!!!

  comment-bottom
 191. serre írta:

  :)

  comment-bottom
 192. Nikki =) írta:

  Naaon jóó h itt ez az olldall,nem kell elollvasnííh a könnyvett!lájjkollomm:))

  comment-bottom
 193. ..-.. írta:

  nagyon jóóóóóóóóóóóóóóóóóó!!!!!!:D

  comment-bottom
 194. Egri írta:

  Már csak a zereplők jellemzése kéne:S

  comment-bottom
 195. Laci írta:

  jó hogy van így nem kell könyvet olvasni

  comment-bottom
 196. Lipták döniz írta:

  érdekes és jóóóóóóóóóóóó
  :)

  comment-bottom
 197. kriszta írta:

  nagyon jó kőszz

  comment-bottom
 198. Fruzsii írta:

  oooo hogy megsee születtél volnaa :D nagyon hosszúú :'(

  comment-bottom
 199. Annahh írta:

  Kösszi 5 lesz minden az biztoos

  comment-bottom
 200. boci írta:

  jooooooooooooooooooooooooooo

  comment-bottom
 201. Fanny írta:

  Nagyon klassz! Számomra életmentő:))

  comment-bottom
 202. Fanny írta:

  :D

  comment-bottom
 203. Fanny írta:

  Az oldal létrehozója miért nem válaszol a kérdésekre?? Ezt nem értem :PP

  comment-bottom
 204. toro erik írta:

  ez tul hosszu volt

  comment-bottom
 205. lili írta:

  én 3-mast kaptam rá

  comment-bottom
 206. klari írta:

  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  comment-bottom
 207. apolka írta:

  jobb lenne kiolvasni de tenyleg

  comment-bottom
 208. csak egy lány szombathelyről XD írta:

  nagyon sok volt miért adnak ilyen Nyári szüneti feladatokat???
  de azért alsóban alig adnak valamit Xd
  <33 :P
  XDD (O)

  comment-bottom
 209. xyz***** írta:

  jo de rovid mert nekem 10 oldalas vazlat kell

  comment-bottom
 210. attila írta:

  naon hosszuuuuuu

  comment-bottom
 211. valaki írta:

  nm tudom h ki irta,de nagzon kosyonom vakacio utlso heteben vagzok es meg elso kotet felenel tartok es hetfoig meg csk ket nap u h jajj de megtalaltam eyt es kosyiiiiii <3 <3 <3 :*:*:*:D:D?D:P :x

  comment-bottom
 212. hülyee írta:

  Ti hanyast kaptattok rá?:DD

  comment-bottom
 213. közöd? írta:

  naon jó ezt másoltam le :D

  comment-bottom
 214. Bartók juli írta:

  Mikor volt éva Sopronban? Valaki tudja?

  comment-bottom
 215. németh viki írta:

  nagyon jo hogy valaki leirta

  comment-bottom
 216. l.a.c.i. írta:

  Kössz! Így sokkal jobb!
  :D

  comment-bottom
 217. Szarka Petra írta:

  Nagyon köszönöm szépen..komolyan mondom megmentetted az életem..:))xD

  comment-bottom
 218. senki írta:

  tök jó csk sokat kell irni.

  pusi.És hülye vagyok!

  comment-bottom
 219. cunnir írta:

  ez jobb mint az előző honlap amit néztem

  comment-bottom
 220. Selymes írta:

  Helló arra tudja valaki a választ hogy a törökök hogy milyen csellel támadták meg eger várát emailom:
  selymes999@citromail.hu
  Légyszi válaszoljatok még ma nagyon fontos holnapra kell az egri

  comment-bottom
 221. doribaby írta:

  szupi nem kell elolvasnom mert minden itt van amit keresek! :)

  comment-bottom
 222. xd írta:

  Naon jó:d

  comment-bottom
 223. xd írta:

  köszi:D így 5-ös lessz;)

  comment-bottom
 224. SEGÍTS!! !KÉRLEK írta:

  Milyen történelmi esemyény kapcsán vitatkozik az öreg Cecey és Bálint pap??? Mi a vita lényege? Hogyan változik meg a történet folyamán az öreg Cecey véleménye? szerinted mi lehet az ok ?

  FONTOS KÉRLEKKKKKK SEGÍTS

  comment-bottom
 225. SEGÍTS!! !KÉRLEK írta:

  AZ ELŐZŐHÖZ AZ EMAIL:
  rjazmin99@gmail.com

  comment-bottom
 226. PINK írta:

  nagyon jó kökke! :D :)

  comment-bottom
 227. vivike írta:

  nekem pedig egy részltekre bontot lapot kaptam amire kérdések kelenek meg köszöném ha tudnátok erre amit irok válaszolni :5 részben : akövetkezö meghatározások a várvédökre vonatkoznak . neved meg kiről van szo
  1.a vár egyik védöje aki nem sérült meg ?
  2.a vár legidöseb védöje ?
  3.hadnagykiröl haláa után bástyát nevetek el ?
  4. dobo legkiem aprodja
  5. dobo kéme ?
  6. árulo a kasaiak vezetöje ?
  7.a vár esze ?
  8. kicspot a várbol katoáival le eset a lorol :
  9 :a vár számtartója ?
  NAGYON SOJKAT JELENTENE A SEGITSÉGETETK

  comment-bottom
 228. Nikolett írta:

  Ez az oldal hihetetlen jó!
  Egy Isten aki csinálta. :)

  comment-bottom
 229. V.Viiiiivi13 írta:

  Ez naoon cool.Jó ég ha ez nem lenne nem toom mit írnák a tanárnak az olvasónaplómba!!! Pusszancs annak aki ezt feltette!!!!:)

  comment-bottom
 230. V.Viiiiivi13 írta:

  En naon naon cool.Ha ez nem lenne nem toom mit írnék a tanárnak az olvasónaplóba.Pusszancs annak aki ezt jrta!!!! :)

  comment-bottom
 231. lili írta:

  sztem ez klassz xD

  comment-bottom
 232. levente írta:

  ez ne anyira jó az én tanárom pont ezeket nem kéri de hol vannak a szereplök a legtöbb tanár azokat kéri a legjobban!!!!! nem ijen kis szarokat!! nekem néháhy nap mulva egy oldalas fogalmazást kell írom!

  comment-bottom
 233. Waldarion írta:

  Uhh.Köszi szépen nagyon jó!!!:D

  comment-bottom
 234. dzsencike írta:

  csááá kinek hanyas lett mii???????, :))))))))

  comment-bottom
 235. dádi írta:

  nagyon joooo <3

  comment-bottom
 236. Egy olvasó a sok közül írta:

  Nagyon jó köszi ajánlani fogom az ismerósimnek bár abba nem tudna vki segíteni hogy:hogy született meg gárdonyiban a regény ötlete?????????????
  ide küldhetitek a válaszaitokat:
  horvathgergely1@citromail.hu
  előre is köszi sziasztok :D:D

  comment-bottom
 237. GM írta:

  Gratulállok!!! Ez a rövidítés nagyon pontos és nagyon precíz!!! Ezért jutalomként kapsz 500.000 forintot!! A nyereményedet Sátoraljaújhelyen tudod átvenni a József Attila utca 18-on!!!
  UI.Mégegyszer GRATULÁLLOK!!

  comment-bottom
 238. sziaaheloo írta:

  Tényleg köszi mindenért, egy kis segítség feleleveníteni a regényt, de légyszi, ha nem túl nagy kérés, egy kis szereplő jellemzéssel fűszerezd már meg! Mert egyszerűen nincs saját ötletem, és ha már egy ilyen szupi oldalt össze tudtál lökni nekünk, hatodikosoknak, akiket a tanár kikészítene, ha nem lennének ilyen oldalak, akkor nem okozhat nagy gondot. :D
  Amúgy én is csak dicsérni tudom, ügyes oldal, köszönöm mindenki nevéban a szerkesztőjéneek, csak azok a nyomvadt jellemzések hiányoznak egy picit! <3

  comment-bottom
 239. én írta:

  Köszi ez sokat segített:) ajánlani fogom ezt az oldalt az ismerőseimnek:))

  comment-bottom
 240. Akit buldózernek hívnak/Egy Stréber írta:

  Ha szerintetek ez hosszú akkor olvassátok el az igazi könyvet én elolvastam, és ez nagyon jó mert át tudtam ismételni, bárki is csinálta ezt az oldalt ezer köszönet neki :D

  Aláírás: Egy Stéber

  comment-bottom
 241. Akit buldózernek hívnak/Egy Stréber írta:

  Senki nem olvasta el a könyvet? most komolyan xD

  comment-bottom
 242. dani írta:

  Tök jó csak az a gond hogy nekem olvasónapló kell 9 nap múlva.Ha tudtok egy oldalt légyszi írjatok!!! KÖSSZ!

  comment-bottom
 243. Vikii :D írta:

  fuh :D köszi :D 500 oldaltól mentettetek meg :D naon köszi :D

  comment-bottom
 244. NEM TOM írta:

  Hát bameg nem szeretem olvasni azt a kibaszott szar unalmas hosszú könyvet egye meg gárdonyi géza a kibaszot könyvét!!!!!!!!

  :) 3:)

  :D

  comment-bottom
 245. letti írta:

  ez aztán nem semmi de tényleg :) :) :) de ez ki irta össze kész gárdonyi rajongóóóóó nem???? :) :) :) <3

  comment-bottom
 246. domiii írta:

  megmentette az életemt JIPÍÍÍÍ.! :DD XDDD

  comment-bottom
 247. Tanár írta:

  Értem már… Szóval így megy ez…Na majd a jegyeken változtatni fogok…

  comment-bottom
 248. vörös erika írta:

  ez nagyon jóh már csak le kell írni :) köszi

  comment-bottom
 249. Boti írta:

  Ki tudja hogy a kard a térkép és az gyűrű kinél volt? (ki hasznalta)

  comment-bottom
 250. Boti írta:

  Mi jellemzi az anyák sorsát a regényben?
  -Gergő édesanyja
  -Vicuska anyja Cecelyiné
  -Izabella királyné???

  Tudtok mondani török szokásokat,tisztseget sorrenben,rangok sorrenben????

  Minnél hamarabb várnám a választ!!

  előre is köszönöm :)

  comment-bottom
 251. Gáborka írta:

  köszi nagyon jó hogy megtudom csinálni. 2012

  comment-bottom
 252. bogi vok írta:

  Jumurdzsák gyűrűjének útját hol találom??lécci segítsetek hnap le kell adnom!!! :(((((:S

  comment-bottom
 253. gabcii. írta:

  nagyonjoo. <3
  koszii.^^

  comment-bottom
 254. gabcii. írta:

  fhuu. nagyon koszonoom<3
  *-*

  comment-bottom
 255. vki írta:

  nem Gábor pappal találkozzot Gergely, hanem az ikertestvérével, aki már nem beszélte a magyar nyelvet, ezért gergely megparancsolta az egrieknek hogy üssék agyon (amúgy gábor pap az egyik török tiszt felrobbantása során már a második részben meghalt!!!)

  comment-bottom
 256. Andi írta:

  Török Bálintot végül kimenekítették a Héttoronyból vagy nem? Kérek segítséget. Köszi.

  comment-bottom
 257. Nemmindedj?? írta:

  De ne siránkozzatok, h túl hosszú! Egy 500 oldalas könyvet nem lehet 3 mondatra rövidíteni!!!!! -.-” :P

  comment-bottom
 258. Nemmindedj?? írta:

  Amúgy nagyon jó az oldal, én is csak dicsérni tudom! :) Nem sok mindenkinek van kedve elolvasni, de úgy látom neked volt hozzá türelmed! Jó vagy! :D :)
  Rengeteg hatodikos köszönia munkádat, és én is! ;)

  comment-bottom
 259. Zsófi írta:

  nagyon jó!:D de mikor játszodik a regény?.. nem tudom sajna:(

  comment-bottom
 260. cak bogi írta:

  csak anyit kérek hogy ha valaki megtenné nekem hogy ugy irja le hogy csak leirom és kész tudjátok ugy h fejezetenként:szereplök idöpont helyszin esemény.ha valaki megteszi nagyon szépen köszönöm.

  comment-bottom
 261. vani írta:

  Megmentette az életem!!! :D

  comment-bottom
 262. asdfgójklé írta:

  huhhh állati sokat segített :DDD kösziii <333

  comment-bottom
 263. kackac írta:

  hálával tartozom annak aki ezt írta!!:) enélkül nem sikerült volna a dogám!! *.* :) :) :)

  <3<3<3<3

  comment-bottom
 264. Urr Norbert írta:

  Hú gyerekek meg mentettétek az életem.
  Királyul meg lett csinálva grat XD.

  comment-bottom
 265. vovo írta:

  ez megmentett minden ami kellett itt van köce
  bárki is írta :)

  comment-bottom
 266. kemény xd írta:

  kössz hogy vagy!!!!!:))

  comment-bottom
 267. Ghost írta:

  Ez nagyon jó remélem fogok tudni válaszolni a tanár kérdéseire .

  comment-bottom
 268. Az Egri csillagok írója! írta:

  köszönöm mindenkinek! (^^^)

  :D

  comment-bottom
 269. tanárúr írta:

  ha ígymegy ez a jegyekis mások lesznek

  comment-bottom
 270. Attilaaa írta:

  nagyonszépen kössszi !!! az életemet mentetted meg ezzel !!! :)

  comment-bottom
 271. martin írta:

  Mit írtak Dobó kardjára?
  ezt sehol sem találtam.

  comment-bottom
 272. ádámka :)) írta:

  grat aki ezt írta királyul meg lett csinálva :D :)

  comment-bottom
 273. ádámka :)) írta:

  Jó ez a kis kövidítés csak néhány hibát találok benne PL:Itt a tisztelendő úr is MEGESKEDTE.

  comment-bottom
 274. kun99 írta:

  Minden benne van, ami a leckéhez kell!

  comment-bottom
 275. Coconut írta:

  Hello!Jó hogy rátaláltam:)
  köszi. Innen fogom leirni,bár a tanár észreveszi ha igy irom le,ugyh. átalakitom kicsit.
  De tök jó!Köszii:D

  comment-bottom
 276. dominik írta:

  sziasztok ez nagyon jo holnap ra kell a fogalmazás és itt minden benne van

  comment-bottom
 277. dominik írta:

  szoval imádomXDDDDDDDDDDDDDDDDD

  comment-bottom
 278. dominik írta:

  köszön annak aki leirta ez a sok minden mert ha nem irtam volna le akkor 100% hogy kapok egy szép karot és a rab oroszlán kis füzetbe 4 oldal ugy hogy bztos hogy elfogadja köszön szépen:)

  comment-bottom
 279. tom írta:

  Szalkai uram ki volt?

  comment-bottom
 280. nincs nevem írta:

  Én nem vagyok vele megelégedve nem értek belölee egy szót se nem ér semmit

  comment-bottom
 281. Coconut írta:

  húú…mégegyszer köszi.!! :)
  Életmentő volt:)
  Gratu aki ezt megírta:))<3
  likee :D

  comment-bottom
 282. név- írta:

  htt nagyon jólett grat aki ezt csinálta.

  comment-bottom
 283. írta- írta:

  Jó nagy türelem kelet ehhez de gratulálok.

  comment-bottom
 284. Laci Magyar Tanárúr írta:

  Húú gyerekek most nagy bajban vagytok

  comment-bottom
 285. Laci Magyar Tanárúr írta:

  nem lesz itt 5-ös ha magatoktól nem vagytok képesek semmit írni.

  comment-bottom
 286. DDMT2::::: írta:

  kösz aki írta.:))

  comment-bottom
 287. DDMT2::::: írta:

  50 igenért belinkelem ide az egész tartalmat

  comment-bottom
 288. Szegedi írta:

  KÖCCCCE EZZEL AZ ÉLETEMET MENTETTÉTEK MEG PNT AZ UTÓLSÓ NAPON SIKERÜLT LEÍRNI JA AM TÉNYLEG HOSSZÚ DE LEGALÁBB NEM 600 OLDAL xd

  comment-bottom
 289. tomi írta:

  Köszönöm szépen nagyon jól jött mivel minden fejezetnél 5 kérdést tesz fel a tanár.

  comment-bottom
 290. D.Kriszti írta:

  Köszi szépen nagyon sokat segített mert holnapután nagy doga de könnyvel sehol sem tartok…. köcce

  comment-bottom
 291. david írta:

  jaj de jo hogy nem kellett elolvasnom

  comment-bottom
 292. csá írta:

  Mire utal a címe???? :O :D

  comment-bottom
 293. csá írta:

  Meg van mire utal a címe de nem tom h a fejezetek mikor kezdőttek és mikor végzőttek!! pls segítsetek nagyon de nagyon kéne :$$$$$ Kössz pá :D

  comment-bottom

RSS csatorna a hozzászólásokhoz. TrackBack URL

Mondj véleményt róla!