Olvasónaplók-Kötelező Olvasmányok Röviden-Elemzések » Archívum » Szophoklész: Antigoné-Rövidítve-Olvasónapló

Payday loans
Szophoklész: Antigoné-Rövidítve-Olvasónapló

Szophoklész: Antigoné-Rövidítve-Olvasónapló

Szophoklész: Antigoné

A mű reggel felé kezdődik, amikor Antigoné húgának, Iszménének elmondja, hogy milyen szörnyű parancsot tett közzé Kreón az országban: testvérük, Polüneikész nem kaphatja meg a végtisztességet, nem temethetik el. Míg másik bátyjukat, Eteoklészt Kreón az isteni iratlan törvény szerint tisztességgel eltemettetett. Mindezt azért, mert Polüneikész az argosziak oldalán támadt a városra, hogy legyőzze fivérét.

Antigoné arra kéri Iszménét, hogy segítsen neki. És, ha kell- Kreón parancsa ellenére is- adják meg bátyjuknak a végtisztességet. Iszméné azzal egyetért, hogy a halottakat el kell földelni, de nem mer szembeszállni Kreónnal, mert fél, hogy ugyan mit is tehet két gyenge nő. Szerinte nem kéne még ezzel is tetőzni a családot ért szerencsétlenségeket (Nem elég, hogy meghalt apja, két bátyja, még Antigoné is fel akarja áldozni magát).

Antigoné ezért összeveszik tesvérével és elhatározza, hogy egyedül is, de végrehajtja, amit elképzelt. És- ha kell -vállalja tettei következményét, azaz a kínhalált.

Ekkor megérkezik a kar és elmeséli, hogy hogyan esett el Eteoklész és Polüneikész egymás keze által. Megjelenik Kreón is, aki elmondja, hogy mennyire becsüli Eteoklészt- a hőst -aki a nagy Thébáért esett el. És ezzel szemben mennyire megveti Polüneikészt, akinek szerinte még a végtisztesség sem jár ki. A vének tanácsa viszont nem ért teljes mértékben egyet a rendelkezéssel, de eszük ágába nem jutna szembe szegülni a királlyal.

A holttest őrzője ekkor belép és a közlendő hír helyett először mentegetni kezdi magát és a többi őrt. Majd elmondja, hogy valaki, vakmerő ismeretlen porral szórta be a holttestet, viszont egyik őr sem látott semmit. A karnak az a véleménye, hogy ez csakis az istenek műve lehetett, így is jelezvén, hogy halandó nem változtathatja meg az isteni törvényeket. Kreónt nem lehet megygőzni. Ha visszavonná a parancsát, akkor gyengének tűntetné fel saját magát, ő pedig ahhoz túlságosan is félti a hatalmát. Úgy gondolja, hogy valamelyik politikai ellenfele lehetett az, aki ezt tette. Az őrt ekkor elküldi megparancsolván neki, hogy derítse ki, hogy ki volt a tettes. Ugyanis csak így kerülheti el Kreón haragját, és az ezzel együtt járó rettenetes büntetést.

A kar most Kreónt bíztatván az emberi nagyságról beszél. Majd megérkezik újra az őr, de most már bevezeti Antigonét is. A vének csodálkozva nézik, hogy tényleg Antigoné tette-e. Az őr elmeséli, hogy a holttestnél fogták el, amikor éppen új port szórt volna rá. Antigoné egy pillanatig sem tagadta tettét, sőt büszkén vállalta.

Kreón is vádolja Antigonét, hogy hogy merészelhetett szembeszegülni az ő, a király parancsával. Antigoné válaszul csak azt mondja neki, hogy soha nem lesz olyan hatalmas, mint az istenek és ezért soha nem is hozhat olyan törvényeket, amelyek ütköznének az istenek szent és iratlan törvényeivel. Kreón ismét féltve érzi hatalmát, ha nem bünteti meg Antigonét, aki viszont vállalja tettét és kéri a büntetést. A király elképzelhetetlennek tarja, hogy Iszméné és Antigoné ne játszott volna össze, ezért a másik lányt is meg akarja büntetni. Antigoné elmondja, hogy nem ő az egyetlen, aki esztelennek tartja ezt a rendeletet, csak mások nem mernek szembe szállni a királyukkal, és hogy az ő szívében- akárcsak az alvilágban -a két fivér egyenlő.

Kreónt viszont nem hatják meg Antigoné érvelései és Iszménével együtt börtönbe záratja őket. Annak ellenére, hogy Antigoné Haimónnak, a fiának jegyese, mind a két nővér halára ítéltetett.

A kar a Labdakidákat sújtó átokról szól.

Mikor Haimón értesült apja ítéletéről, mely menyasszonyát sújtja lázongás helyett észérvekkel próbálja meggyőzni apját saját igazáról. Ez egyrészt megnyugtatja Kreónt, mivel félt fia hargjától

másrészt viszont nem hajlandó változtatni a döntésén, mivel akkor ismét csorba esne a tekintélyén és saját meggyőződése ellen cselekedne, miszeritn családtagjaira is olyan szigorral kell lesújtania hargjának, mint bárki másra.

A közvélemény egyértelműen Antigoné mellett áll, és nagyra becsülik cselekedetét. Haimón az egyetlen, aki ezt el meri mondani apjának. Arra inti Kreónt, hogy ne higgye, hogy csak ő hozhat józan és helyes ítéleteket, ideje lenne meghallgatnia másokat is. Ez a más most éppen saját fia, aki arra is kéri, hogy ne azt nézze, hogy mennyivel fiatalabb és éretlenebb nála, hanem igen is fontolja meg, amit mások mondanak neki és mérlegelje a dolgokat. Kreón viszont hajthatatlan, fiát nem tartja még elég érettenek az ítélkezésre, és úgy gondolja, hogy ő csak menyasszonya érdekeit védi és pont ő az, aki nem gondolkodik józanul. Haimón elszalad és ezt mondja apjának: „ Ha rá halál vár: más is a sírba száll vele.”

Hirtelen elővezetik Antigonét, aki bár már rég szembenézett sorsával, most mégis szeretne még élni. Kreón elrendeli, hogy csak az életéhez feltétlenül szükséges ételmennyiséget kapja meg a sziklabörtönben. A vének próbálják enyhíteni Antigoné fájdalmát azzal, hogy igaz ügyért fog meghalni, az istenek törvényét teljesítette be. A fiatal lány ennek ellenére nagyon is ragaszkodik az életéhez. Elhurcolják. Iszméné viszont- a kar tanácsára -szabadon bocsáttatik.

Theiresziász, a híres vak jövendőmondó jelet kap az égiektől. Egy fiú Kreón elé vezeti. Javalsolja Kreónnak, hogy még most igyekezzen helyrehozni a hibáit és ne még többet egymásra halmozni. Valamint elmondja neki, hogy a nagy vész csakis azért van, mert nem törvényszerű, hogy Oidipusz király egyik fiú utódját a hollók marcangolják szét. A király még mindig hajthatatlannak bizonyul, nem akarja belátni saját tévedésének súlyosságát, és Teiresziászban is csak fizetett politikai ellenséget lát. A jövendőmondó ennek ellenére folytatja a jóslatot: Egy napnak sem kell eltelnie ahhoz, hogy Polüneiklész tisztességtelen haláláért egy másik thébai polgár halála legyen az áldozat. Ez hát az égiek büntetése, amiért Kreón velük szállt szembe, és a holtak felett is ítélkezni kívánt. S majd az alvilági és égi istenek saját bűnét visszafordítják rá.

Kreón végre megérti, hogy nem szállhat szembe ilyen erőkkel és ő maga siet, hogy jóvá tegye hatalmas bűnét. De már késő: Érkezik a hírmondó és közli, hogy fia, Haimón öngyilkos lett. A jóslat tehát ismét beteljesedett. Ekkor megérkezik Haimón anyja is, aki kérdi férjét, hogy hogyan történt az eset.

Kreón és szolgája legelőször is, hogy  jóvá tegyék a bűnt, eltemettetik Polüneikész maradványait. Majd a sziklasírhoz sietnek, hogy kiszabadítsák Antigonét. Ekkör szörnyű kiáltást hallanak. Kreón király csodálkozik, de felismeri fia hangját. Ahogy a helyszínre érnek a sziklabörtön belsejében meglátják a holtan összerogyó Antigonét, aki övével megölte magát, valamint Haimónt, aki még utoljára átöleli a lányt. Kreón kétségbeesetten rohan oda fiához, akit egy ideig még tud kérlelni,de Haimón tekintetéből sugárzik a düh és az elkeseredetség. Majd kardot ránt és szíven szúrja magát. Eurükleia szóhoz sem jut és elrohan.

Kreón megérkezik fia holttestével kezében, és szürnyű lelkifurdalás gyötri. A rossz híreket még tetézve egy szolga hírt hoz Eurükleia halálhírével, aki az utolsó pillanataiban férjét okolta Antigoné és Haimón halála miatt. Kreón nem találhatja meg már soha lelki nyugalmát. Nincs kire támaszkodnia. Bár a hatalmát megtarthatta, egész családja kihalt.

A mű végteztével a vének kara összefoglalja a mű tanulságát:

Ítéletet csak józanul hozzunk meg, az örök isteni törvényeket soha meg nem szegve,

mert saját vétkünk visszaüt, s majd csak a vénség érlel minket bölccsé.

278 Hozzászólás »

 1. Petra írta:

  szerintem naon hasznos oldal

  comment-bottom
 2. anyád picsája írta:

  túl hosszú :@

  comment-bottom
 3. MCAgyas írta:

  szerintem is nagyon hasznos

  comment-bottom
 4. Pajdu írta:

  Koszi szepen sokat segitettetek , (ez elkul biztos bezugtam volna ) :) csak igy tovább

  comment-bottom
 5. Tina írta:

  Nagyon jó oldal!nagyon köszönöm a segitséget!

  comment-bottom
 6. Attila írta:

  Nagyon tetszett a leírás. Inkább ez, mint az egész mű.:D

  comment-bottom
 7. lizcsike írta:

  Szerintem nagyon jó volt ez a rövid kis tartalom én elolvastam a könyvet is de szerintem ami ezen a honlapon van rajta az a van a könyvben is csak hosszan én szerintem érdemes volt ezt elolvasnom nagyon jó volt és érdekes rövid és élményekkel teli amik nagyon hasznosak köszönöm h elolvashattam

  comment-bottom
 8. Ben írta:

  Ez az oldal írtó hasznos! Minden kötelező fent van xD :D
  Áldom aki létrehozta :D

  comment-bottom
 9. Linda írta:

  Nagyon hasznos enélkül megbuktam volna köszönöm szépen csak így tovább köszi!!!!!

  comment-bottom
 10. Egy kis stréber írta:

  köszke ez jól jött(:

  comment-bottom
 11. Timi írta:

  ez életmentő volt :$ :)
  köszi:);)

  comment-bottom
 12. rohrby írta:

  köszi a sok segitséget

  comment-bottom
 13. Énnnn írta:

  Dinusom remélem hasznos lesz;) (Szopósléc-Antik Góréé!!)=) szeretéssLL

  comment-bottom
 14. Barbara írta:

  kösziiii :D
  gyááááá tuti nem olvastam volna el…
  de igy okés :)

  comment-bottom
 15. Norbi írta:

  Köszi szépen, így nem kell kiolvasnom az egész könyvet!

  comment-bottom
 16. codest írta:

  sztem is non hasznos oldal és non jol le irja a tartalmat. ha ez nincs akk biztos karót kapok

  comment-bottom
 17. Zoey írta:

  nagyonköszönöm :D
  és igen, nagyon hasznos az oldal ;D

  comment-bottom
 18. badgirl írta:

  naon jo hogy van ez az oldal igy legaláb a rém unalmas drámákat nem kell teljes hosszában elolvasni *<<<<<+

  comment-bottom
 19. Niki írta:

  szerintem nagyon hasznos, köszönöm szépen, sokat segítettél…

  comment-bottom
 20. anyuci írta:

  dehogyis túl hosszú..
  pont megfelelő és lényegretörő

  köszi szépen :)

  comment-bottom
 21. Lolaa írta:

  szerintem gagyi egy mű ez az antigone. de muszály írnom róla.. holnap (péntek) tz. -.- de ez kit érdekel?? XD

  na lényeg.. jó h ilyen rövid könnyű puskát írni XD

  comment-bottom
 22. Vivi írta:

  köszönöm ^^

  comment-bottom
 23. Zsömikeee írta:

  Nagyon nagyon köszönöm annak aki ezt leirta!:D
  Igaz télll kicsit hosszu de nem gäz legaläbb nem kelll az egész könyvet kiolvasnii!:P
  Köszönöm szépenn

  comment-bottom
 24. Fanni írta:

  köszzii szépen sokat segített…
  szerintem egyáltalán nem hosszú sőt pont jó:)
  lényegretörő..stb stb:)..

  comment-bottom
 25. Levi írta:

  Hasznos oldal….sokat segít ez mindenkinek!:)

  comment-bottom
 26. Fragrance írta:

  Jó az oldal,e nélkűl én is megbuktam volna.
  És az tiszta szopáás lett volna.
  Szval csak így tovább:-)

  comment-bottom
 27. Kristofka írta:

  Igen érdekes volt a mű szinte élveztem

  comment-bottom
 28. Tommie írta:

  sztem naon hosszúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú XD

  comment-bottom
 29. Gyurika :p írta:

  Nagyon szépen köszönöm:) Naagyon hasznos volt:D

  Szerintem a mű nagyoon rossz xD

  Valami paraszt nyelven lett írva…

  Még egyszer thx

  comment-bottom
 30. valaki írta:

  szerintem elég gáz hogy egy 50 oldalas könyv helyett valaki röviditett olovas

  comment-bottom
 31. Gábor írta:

  Nagyon hasznos!

  comment-bottom
 32. vivcsen írta:

  nagyon hasznos. tö jó hogy meg csnálták ezt a honlapot, örülök neki:D

  comment-bottom
 33. Nikcsó írta:

  Köszönöm szépen!nagyon sokat segítettetek.Megértettem a lényegét.Csak így tovább!

  comment-bottom
 34. viktor írta:

  hát hosszú nem mondom

  comment-bottom
 35. pityu írta:

  jo ez

  comment-bottom
 36. kocsika írta:

  szép meg jo de hosszuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  comment-bottom
 37. Bijjus írta:

  köszcsi aki írta :)
  igy tényleg sokkal jobb .. de sajnos még ígysem értem a házít :D

  deazértköszcsii[L]

  comment-bottom
 38. senki írta:

  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  comment-bottom
 39. jonas írta:

  na kesz vagyok
  fdc2c243rf

  comment-bottom
 40. apád cumia írta:

  jo jo jo jo jo jo de de de de de de hossssssssssssssssssssssszu

  comment-bottom
 41. Etty írta:

  Szijja!
  Nem tom ki rakta fel ezt de nem tudnátok valami oldalt tanácsoolni h hol nézzem meg
  sheakspeare től a julius caesar-t.
  Köszike előre is
  Üdv. :)

  comment-bottom
 42. Bejush írta:

  szijah nem olvastam egyik kötelezőt se el semelyiket se és ugye mint mindig most 9be is kell olvaso naplo evvel nagyon sokat tudtál nekem segiteni és nagyon köszi

  comment-bottom
 43. trampli írta:

  jó nagyon kicsit hosszú de lényegretörő

  comment-bottom
 44. Meli írta:

  Fuu ez nagyon jó,hogy így leírták…elolvastam a könyvet 2x is de semi se maradt emg igazából :( msot ezt elolvastam és megértettem miről is volt szó mert nem párbeszédekből állt hanem magát a történetet olvastam.Köszönöm!

  comment-bottom
 45. betti írta:

  jó a szöveg, de azért a könyvben van ami másként van leirva

  comment-bottom
 46. 23bad írta:

  Köszi. Elolvastam a könyvet és nagyon jól jött h felidézem.. :)
  Szépen fogalmazol .. Aki meg azt mondja h hosszú ez az nem is érdemmel többet karónál. pff Örülhetnél h fentvan pff

  comment-bottom
 47. suhanc írta:

  Áhh,életmentő…bár már megírtuk a dogát,de láccik h nem olvastam…szal ebből feleltetés lesz :D

  köszi:]

  comment-bottom
 48. benyoboy írta:

  Húúú…Holnapra kell kiolvasni XD köszike k#rva sokat segített :)

  comment-bottom
 49. benyoboy írta:

  :D

  comment-bottom
 50. Zsolesz írta:

  A mű maga érthetetlen, de így össze foglalva nagyon jól megértettem!!!!:)

  comment-bottom
 51. Király P. írta:

  Hát ez kibaszot jól meg van fogalmazva megmentetétek az életemet thx remélem csaj csinálta ezt a honlapot mert …. :D
  Szal THX

  comment-bottom
 52. Cintia írta:

  köszi szépen :)
  Én elolvastam az egész drámát is ,de áh így már felfogtam teljesen :D Mégegyszer köszi ;D

  comment-bottom
 53. niki1919 írta:

  nagyon jó ez a rövidített változat:):)

  comment-bottom
 54. niki1919 írta:

  érthetőbb mint maga a mű…:D

  comment-bottom
 55. NORBI írta:

  kÖSZI EZ JÓ, DE ELÖTTE ELOVASNÁM A TI HELYETEKBE MERT JÓ
  CSAK SZOMORÚ

  comment-bottom
 56. Richard írta:

  ez nagyon jó volt, nem túl rövid, és nem is túl hosszú:P
  köszi szépen!!!

  comment-bottom
 57. Szandiii. írta:

  Juj, köszönöm.:] Legalább nem kellett kiolvasnom.:$ Jó az oldal.;))

  comment-bottom
 58. péter írta:

  Jó volt jól összefoglalta köszi szépen!

  comment-bottom
 59. Maaru írta:

  uh nagyon jó rövidítés,főleg a zárógondolat az ottvan (Y) thx még1× :D

  comment-bottom
 60. Gery írta:

  Nagyon jó kis olvasónapló
  XD
  Köszi

  comment-bottom
 61. ɐɐɹop írta:

  dejó ez az oldal enélkül bajban lettem volnaa.:S
  De ebböl a rövid szövegböl megértettem köszii a szerkestőknek (:

  comment-bottom
 62. recoba írta:

  Köszi nagyon jól összevan foglalava sokkal jobban megértettem mint ahogyan a könyvben leítak szerint XD :D

  comment-bottom
 63. egy 9.-es srác írta:

  ma tudtam meg este 9-kor hogy holnap ebböl irok

  comment-bottom
 64. Totti írta:

  Köszy szépen nagyon jol sikerült:D

  comment-bottom
 65. Mia írta:

  kicsit hosszú de hasznos

  comment-bottom
 66. pinki írta:

  huh ez jol jött de az összes oktatási guru BEKAPHATJA hogy kitalálták a tanulást…
  am sokat segitett ez itt

  comment-bottom
 67. fck írta:

  naon hasznos csak ne kéne ienekkel foglakizni..xD

  comment-bottom
 68. cercike írta:

  huuhh köszi☺
  Én is elolvastam a könyvet, de ez gci jó… Ezt jobban is értettem:D
  Jó ez az oldal!!!

  comment-bottom
 69. Katona Krisztián írta:

  Jeee mind1 most irtam belöle egyest de azért utolag nem is olyan rossz.:S:D

  comment-bottom
 70. Lipi írta:

  Szerintemis nagyon jó, köszi hogy felraktátok.

  comment-bottom
 71. Isten írta:

  Fasza ez h nem kell azt az isten tudja 70 oldalt elolvasni DÖGUNALOM AZ EGÉSZ de legalább a rövidítést bevágtam.

  comment-bottom
 72. valaki írta:

  nagyon jó ez a leirás nekem pont most kéne olvasnom de igy nagyából egész sokat megtudtam belőle

  comment-bottom
 73. gery írta:

  Szerintem is nagyon jó az oldal.
  Az Odüsszeuszt is innen tanultam meg és ötös lett:). Csak így tovább

  comment-bottom
 74. Klauka írta:

  Szerintem nagyon hasznos ez az oldal:)Imádlak benneteket!Csak így tovább:)

  comment-bottom
 75. Csucsu írta:

  1000hála=) olvastam a könyvet is, de már alig emlékszem a sztorira+az egész egy zagyva érthetetlenség volt számomra:D
  megvilágosodtam:D

  comment-bottom
 76. rainbowstar(R) írta:

  hűű nagyon köszi. késő este jutott eszembe hogy elkéne olvasni másnapra, de már nincs időm. sokat segített ez a rövidített változat=)

  comment-bottom
 77. fasztarisznya írta:

  eléggé hasznos és viszonylag rövid is
  viszont haimón kétszer öli meg magát
  ami elég érdekes…..

  comment-bottom
 78. Peti írta:

  Baromi jó!!! Így tovább!:D

  comment-bottom
 79. esztyke írta:

  ez tök jó

  comment-bottom
 80. asakina írta:

  sztem jóó bár ezt leirni füzetbe és beadni tanárnak nem annyira jó mert ugy gondolom a tanár észreveshzi hogy ez netrölvan szoval igy szar már bocs rgyéb jóóó de igy XDXDXDXD

  comment-bottom
 81. xD nemtom ki írta:

  tudjátok kifogja elolvasni azt a kibaszott könyvet xD!
  meg áldom aki ezt csinálta!!:-D

  comment-bottom
 82. utálok olvasni!!!wáááá írta:

  szijjasztok!!!
  wáá mikor megtuttam h 5kötelezö olvasmányom lesz ki akartam ugrani az ablakon…
  de mikor megláttam h milyen hosszu ez a szar majdnem beszartam h hogy fogom én ezt elolvasni..utálok olvasni csak magazinokat szeretek…..
  de rátaláltamm erre az oldalra…tyűhaa
  csókolom a lába nyomát annak aki ezt
  iderittyentette..szerencse hogy wannak még
  normális emberek a földön!!!THX♥

  comment-bottom
 83. Piroska írta:

  szijasztok.sztetek h ha ezt leírom olvasónaplónak észreveszi a tanár ? Nme tudjátok h az életérőlhol lehet bővebben olvasni?

  comment-bottom
 84. yumi írta:

  én elolvastam a művet, és nekem nagyon tetszett, de ez az oldal sokat segített az olvasónapló megírásában. bár vannak benne részletek, amik nem pontosan egyeznek meg a művel, de a lényeget meg lehet belőle érteni. bár aki elolvassa a művet, alapból megérti, mert nem egy nehéz mű. :) egy hibát viszont észrevettem az elemzésben: Haimón anyja nem Eurükleia, hanem Eurüdiké…

  comment-bottom
 85. Laura írta:

  Végre mindegyik kötelező olvasmány fen van épp ez kellet ide

  comment-bottom
 86. 15 kötelező de kib írta:

  ez se olyan rövid, de ha meglátnám a könyvet valőszínű máshogy látnám… van még egy adag kötelező ugyhogy még van hova kommentelnem
  téháiksz aki megcsinálja ezeket és nem hagyja hogy könyvmolyokká váljunk

  comment-bottom
 87. krissz írta:

  naon köszönöm megmentett a magyaron :)

  comment-bottom
 88. Egy Ember írta:

  Nagyon jó, ez nagyon jól jött, mert hülye lennék az egész unalmas művet elolvasni :D

  comment-bottom
 89. Dinaa:D írta:

  tökjó h van eza oldi. ha ez nincs akk hnap nem tudnék dogát irni :DD köszii^^

  comment-bottom
 90. BU*-* írta:

  isteni( : köszönöm.

  comment-bottom
 91. bala írta:

  ojjé kellet köszi:D

  comment-bottom
 92. Roli írta:

  kösz életmentő volt

  comment-bottom
 93. annamari írta:

  nagyon jó lett :)köszönöm sokat segített (:

  comment-bottom
 94. xd mosolymánia írta:

  naon hosszú de életmentő holnap le kell adnom az olvasónaplót

  comment-bottom
 95. kata írta:

  kicsit hosszú de jó és hasznos

  comment-bottom
 96. Csillah írta:

  Köszíí^^
  nagyon jó:)

  comment-bottom
 97. Szöszkee írta:

  Nagyon köszike!
  Jó ötlet volt ez az oldal.!
  Egy irodalom ötösöm mult rajta nagyon kösziii(L)<3

  comment-bottom
 98. Cibaaa :D írta:

  Kossziii , aki ezt az oldalt szerkesztette annak nagyon megkoszonom :)))

  comment-bottom
 99. MAkiii írta:

  Hello.
  Sztem nagyon jool van össze szedve. :D Köszi szépen. Sokat segített. Így már menni fog ez a tétel is. :D PuszikaaaLL

  comment-bottom
 100. Ééééééénn írta:

  hali!
  sztem iggen hasznos oldal..mondjuk én elolvastam kétszer is a könyvet,de ebben is minden benne van,amit kérdezhetnek dolgozatban..:)
  grat a készítőnek:) pusszpáá

  comment-bottom
 101. Petra írta:

  Húú köszi..:D

  comment-bottom
 102. chirica david írta:

  jo a fogalmazas

  comment-bottom
 103. Éjron írta:

  Naon jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó !!!
  (akinek még ez is hosszú abból sztem csöves lesz )

  comment-bottom
 104. Feha írta:

  Köszi és nagyon hasznos kis oldal sokat segí
  tett

  comment-bottom
 105. Lovas Máté írta:

  nagyon jó olvassátok el bárr hossszú de akkkor is minet le írrr köaszi a segitségett..

  comment-bottom
 106. Anne írta:

  Hali!
  Jajj ez annyira jó lett *.* Nem olvastam ki az eredetit, a dolgozatom mégis 5-ös lett, ez miatt :D:D Köszönööm :W

  comment-bottom
 107. Szerencsétlen picsa gyümölcs írta:

  Szerintem tök jö volt csak a kezem lezsibat mire leirtam de köszike fiuk lányok

  csá
  csöcs viszlát
  háj

  comment-bottom
 108. Melinda írta:

  Nekem nagyon tetszett élveztem ahogy olvastam!

  comment-bottom
 109. almáspuding írta:

  nagyon sokat segitett ez az oldal köszönöm szépen. : )

  comment-bottom
 110. Petike írta:

  joooooooooooooooooo csak picit hosssssssssszzzzzzzzzzúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú :0

  comment-bottom
 111. Vivi írta:

  Ez baromi jó..így legalább nem kell elolvani az egész művet jeeee :D
  (Antiganyé XD)

  comment-bottom
 112. Segg írta:

  nem téll jól jött ez :D

  comment-bottom
 113. MaMaMaMaMaMa írta:

  Sziaaa!!! Ezer köszönet, ugyanis ebböl fogok Hétfőn felelni:D vagy dogát irni:D de van ezer más Dolgom is:d szla még1xer nagyon köxi=)

  comment-bottom
 114. De$h írta:

  naon kosz a irasod naon király remelem meg is jegyzek belöle valamit mert ertelmetlen a mü de muszáj-.- nagyon kösz mégegyszer De$h :D :D:D:D:D:D:D:D:DD:D:D:D:D:D:D:D:D

  comment-bottom
 115. igenytelenPunk írta:

  szent szar..ezt sose olvasom elxD
  Köszi h leirtátok röviden =)

  comment-bottom
 116. rolibácsi írta:

  igaz hogy nem szeretek olvasni,de az iskola megköveteli!!!Nagyon hasznos oldal!!:):) kösze

  comment-bottom
 117. ezt én írtam írta:

  Holnapra kell tehát életmentő….
  Kössz hogy leírtátok röviden.

  comment-bottom
 118. Schumiking írta:

  Köszi!
  Nagyon sokat segített :)

  comment-bottom
 119. Roland írta:

  köszi szépen..jó az oldal :-))

  comment-bottom
 120. kecskezacsesz írta:

  ha már mindenki megdicsérte
  akkor én isXD tehát jó és kecsketejet mindenkinek :D

  comment-bottom
 121. Festorazzó Mónika írta:

  Ma írunk dogát,nagyon sokat segített…..köszi!!!

  comment-bottom
 122. mazse írta:

  jajj hát ez most életet mentett. pedig olvasás párti vagyok, de basszus ez meg az Odüsszeia nem feküdt nekem szóval KÖSZÖNÖM!:)

  comment-bottom
 123. flóra írta:

  szerintem nagyon jó,de aki azt irta hogy hosszu annak kivánom azt a karót ha még ez is hosszuuuuu neki!!!!!!!!

  egyp.ként jó naon az oldal.pont így jó…

  comment-bottom
 124. Harag írta:

  Nagyon jó.

  Bár hibák vannak benne.

  Pl: nem említi a könyv, hogy sziven szúrta magát Haimón;Antigoné nem övével akasztotta fel magát.

  Látszik, hogy munka van benne, de az apróságoktól lesz jobb, sikeresebb.

  (a számonkérésekben az apróságok ugyanannyira érdeklik a tanárokat mint a tartalom)

  Csak így tovább!!!

  comment-bottom
 125. Timi írta:

  Köszííííí…..

  comment-bottom
 126. Tündi írta:

  köszönöm szépem. nagyon sokat segített

  comment-bottom
 127. Martina írta:

  most jutott eszembe h el kell olvasni
  köszii életmentő volt

  comment-bottom
 128. Ramcsi írta:

  Köszi, sokat segített…ugyan elolvastam a könyvet is, de voltak benne részek, amik nem voltak világosak, de így már értem:)

  comment-bottom
 129. Kriszti írta:

  Nagyon jó volt és tényleg életmentő!Köszi!

  comment-bottom
 130. csizi írta:

  Király az oldal, király a fogalmazás, de a Word talált pár helyesírási hibát!

  comment-bottom
 131. noncsika írta:

  Szerintem jó! köszi :)

  comment-bottom
 132. Misssha írta:

  jaj de jó :D köszi :D így nem kell elolvasnom és értem a lényeget

  comment-bottom
 133. Dya írta:

  köszi szépen a segítséget! :) sokat segítettetek!

  comment-bottom
 134. :D:D:D:DÉN:D:D:D:D írta:

  sztem haszno igaz szar olvasmány
  de köszi ezt iiis holnap tz belőle:(
  baszzus tz :(:(:(

  comment-bottom
 135. helga írta:

  nagyon jou…
  es tutira sikatt segietee:):DD

  kosz:*

  comment-bottom
 136. helga írta:

  sokat segitett:D bocs

  comment-bottom
 137. gyuri írta:

  köszi :D ezzen válik ell h 2-es leszek e vagy 3-as :P szval kösz :D

  comment-bottom
 138. Feri írta:

  Köszi nagyon hasznos volt!!!

  comment-bottom
 139. TOMiiii írta:

  És jóóóó! végre egy értelmes szöveg.. bár elolvastam a könyvet de nem tudtam megállapitani h meghalt-e antigoné vagy sem.. na mindegy ebből végre tisztán látok mindent!!!

  Köszii!!!!!!!

  comment-bottom
 140. sora írta:

  köszi ez nagyon hasznos volt!!
  és minden megmaradt bennem sokkal jobb mint az egész könyvet elolvasni :D

  comment-bottom
 141. Dzsonáj írta:

  Ez tényleg a leghasznosabb oldal a rövidített olvasmányok közül : D pont elég hoszú köszi

  comment-bottom
 142. Szili írta:

  Szerintem remek lett , és nagyon jól jött .
  Elolvastam az eredetit is és teljesen hiteles .
  csak annyit hogy a szereplőket összegyűjthetnétek
  külön egy rövid jellemzéssel.

  comment-bottom
 143. dfsaf írta:

  jó ez az oldal ;)

  comment-bottom
 144. Pepi Rössler írta:

  Életet mentett… Kösz!

  comment-bottom
 145. Bogyi írta:

  Köszi a segítséget.Így könnyebb lesz… =)

  comment-bottom
 146. Ádíííí írta:

  huhh… köszi szépen. nekünk ebből kellett tratlamat írni 4 A4-es oldalra, jegyre… mivel nincs meg a könyv és nem olvastam, ez életmentő volt..
  thx még 1x. (=

  comment-bottom
 147. Domcsi írta:

  köszi a segítséget..:) igy legalább nem kell az egészet elolvasnom!;) köszi mégegyszer:D

  comment-bottom
 148. Péntek Tímea / Timkeh/ írta:

  Kösziii Nagyon király hogy vannak ilyen rendes emberek akik érthetően leírják hogy mi van!!!! xD :D Nah am meg nem is hosszú!! :D
  Ennyih meg kell a szókincsnek xD

  Köszi még egyszer pusziii♥ :D

  comment-bottom
 149. Rikooo írta:

  KöszíÍí szépen:D nagyon hasznos dolog:D
  és van még rendes ember aki másoknak is segít ezzel:D
  mégegyszer Köszi
  By:Rikooo

  comment-bottom
 150. Nem csipázok olvasni írta:

  Nagyon hasznos oldal! köszi szépen e nélkül biztos nem olvastam volna el!

  comment-bottom
 151. katush. írta:

  Ez nagyon jo köszönöm (:

  comment-bottom
 152. Klaudia. írta:

  Érdekes megfogalmazásokkal, jóó, és rövid. De egyben tanulságos is..Köszönöm a segítséget…<3

  comment-bottom
 153. eddie. írta:

  köszi a segítséget! elvileg az egész művet elkellett volna olvasni, de ezt én a volt sulimban már vettem egyszer.. most viszont sokkal jobban értem mint akkor! szerintem annyira nem hosszú.

  comment-bottom
 154. ChaiR írta:

  Üdv, én soha nem szoktam így kommentelni, de a héten dogát írtunk belőle, és csak ezt olvastam ki… és felhívott az osztály társam, hogy nekem 4-es lett… elég szigorú a tanár, és részleteket kérdezett.

  Köszönöm szépen hogy segítettél!!

  e nélkül 1-es lett volna, mert még sose olvastam… és nem is fogom.

  (amúgy volt egy csomó gyerek, aki kiolvasta, és nem értette meg)

  még egyszer köszönöm szépen…

  kedvenc oldalam lett ez a site! ;-)

  comment-bottom
 155. ChaiR írta:

  bocsi, olvastam hogy valamelyik…. írta hogy ez hosszú… ne írjatok rövidebbet, mert az meg nem elég egy ilyen műről hogy volt egy csaj, azt meghalt az anyjával meg a pasijával együtt azért, mert nem temethetett el egy csávót… mert olvastam egy oldalon, ahol majdnem szó szerint ez volt leírva…

  jó ez így… ilyen 3-4 oldal minimum legyen…

  mégegyszer köszi

  comment-bottom
 156. beus írta:

  tényleg életmentő..holnap írok belőle, és teljesne kiment a fejemből, hogy elkell olvasnom…:|:D

  comment-bottom
 157. eszter írta:

  nagyon jó lett és nagyon hazsnos….ez 1 életmentő volt nagyon jó a holnapi dolgozatra is…

  comment-bottom
 158. eszter írta:

  nagyon jó lett és nagyon hasznos….ez 1 életmentő volt nagyon jó a holnapi dolgozatra is…

  comment-bottom
 159. lizzy írta:

  szerintem nagyon jó ez az oldal mert a lényeget leírjaa és nem is olyan hosszan szóval szentem a kik azt írták h túl hosszu azok csak azért írják mert nem tudnak mást írni mint pl h köszönik mivelhogy énis utálok olvasnii de ha ezt röbidebben leírják akkor meg nem lehet megértenii……szóval ez így jó ahogy van köszönöm :D

  comment-bottom
 160. Evy írta:

  Köszi!Nagyon sokat segített….mivel holnap dogát írunk és egy oldalt sem olvastam belöle.
  Nagyon jóóó az oldal!

  comment-bottom
 161. Szasza írta:

  húúúú…nagyon köszii ez most nagyon jól jött!! :)

  comment-bottom
 162. Réku írta:

  Nagyon jó lett a szöveg, átlátható, jól megfogalmazott, tömör, lényegretörő. Méghogy hosszú..? Akk olvassa el az a könyvet, tele értelmetlen szavakkal, aki szerint ez hosszú. Nagy segítség, hogy ilyen jól le lett írva. Remélem beválik majd hnap magyaron :) Köszi szépen

  comment-bottom
 163. Bandy írta:

  Sziasztok!
  Nagyon jó ez az oldal, sokat segít.
  Köszönet az oldal szerkesztőinek! :-)

  comment-bottom
 164. Bandy írta:

  Én is köszönöm a segítséget, az osztálytársaim nevében is! :-)

  comment-bottom
 165. Muffinkaaa írta:

  zsííír :D:D (Y) holnap írunk ebből és a könyv nincs meg..ez most jól jött de nagyon :DD
  <3

  comment-bottom
 166. zsurbubi írta:

  kösz…egész jóvolt(Y) hnap irunk ebböl szal nagy segitség volt… :D

  comment-bottom
 167. Tamas írta:

  nagyon jo … kikellett irjam a tartalmat de untam a konyvbol 40 oldalt elolvasni… ez pont jo lenyegretoro !! koszi szepen !

  comment-bottom
 168. soldat veteran írta:

  köszönöm szépen hogy feltetted tanárom már igy is meg akar pótvizsgáztatni!!:D
  Életmentő mégegyszer kössz

  comment-bottom
 169. rTp írta:

  Nagyon jó.
  Kösz én elolvastam a könyvet is e nem is emlékszem hogy mi volt benne olyan hosszú.
  Ezt legalább meg lehet jegyezni. :D

  comment-bottom
 170. KicsiHippii írta:

  Én olvastam a könyvet, de nagyon jól jött most hogy felidézzem a tartalmát!:)Köszii:)

  comment-bottom
 171. Lali írta:

  Kösz szépen, ez nagyon hasznos, és tartalomhoz képest részletes is. Mégegyszer nagyon kösz =)

  comment-bottom
 172. Melinda írta:

  Köszi, nem tom ki csinálta, nekem még ez is hosszú… :D :D XD de kösziiii

  comment-bottom
 173. Egy aggódó diák írta:

  sziasztok
  a tanár nem vette észre hogy nem olvastatok el a könyvet lecci írjatok meg a heten de ha nem tudtok jó lesz a hétfő kedd meg a szerda köszi életmentő :::::))))))) köszi köszi

  comment-bottom
 174. csabi írta:

  Köszi Szépen:)
  ez jól jött:)
  és tényleg hasznos:D

  comment-bottom
 175. Mate írta:

  Azért a teljes művet elolvasni se volt olyan hűde nagy meló(1 óra alatt simán el lehet olvasni). Viszont egy gyors összegzésre kiváló. Köszönjük.

  comment-bottom
 176. Orsi írta:

  Koszi szepen e nelkul nem tudom mit csinaltam volna… Nagyon hasznos ez az oldal :D

  comment-bottom
 177. Csárly írta:

  Sziasztok!
  Bárki is készítette örök hála neki.Ez a legjobb azok közül amit eddig olvastam.

  comment-bottom
 178. okostóni írta:

  Fúúú ez kajak a legjobb.

  comment-bottom
 179. Nono írta:

  Nagyon jó és hasznos egy oldal :D
  de… van benne 3 vagy több hiba de ez nem baj :) pont jó hosszúságú is és minden fontosat leír :D kösziii!!

  comment-bottom
 180. valaki írta:

  mi az h hosszú ? 5 perc alatt megvan
  és nem gáz egyáltalán ha valaki ezt olvassa el az 50 oldal helyett mert lehet h valakinek nincs rá ideje -.-””” sztem jó kis oldal :D

  comment-bottom
 181. szargeci írta:

  Fasza xd

  comment-bottom
 182. Márkoka :) írta:

  Sztem nagyon adja magát az oldal :)
  De kell is :( mert szerdán Doga :S

  comment-bottom
 183. szasza írta:

  Köszön szépen!!!!! nagyon hasznos oldal:D ha nem találtam volna meg akor biztos karot kaptam volna

  comment-bottom
 184. berbi írta:

  50 oldalt szerintem kilehet olvasni 1 nap alatt is pl este 6körül elkezded és 24:00 körül végzel is :D

  comment-bottom
 185. Eszty írta:

  Nagyon köszi, nekem is jól jött! Elolvastam a könyvet is, de a sok kitöltő szöveg, és a sok személy teljesen bekavart. :P Így sokkal érthetőbb. Köszi! :)

  comment-bottom
 186. Zsiráffff írta:

  Holnap Doli!!!!!!! és végre valaki csinált egy olyan oldalt ahol összeszedetten mindent meglehet találni…. Köszii :D

  comment-bottom
 187. éééééééén írta:

  Jajj köszike. Nagyon hasznos az oldal. Holnap írok az egész görög irodalomból..szerencsére ezt hamar el tudtam olvasni.. ez megkönnyítette a dolgom:)
  Köszike még 1x

  comment-bottom
 188. Ez *.* írta:

  Nagyon jó …és lényegre törő !!!
  max 4 meg írom
  xd

  comment-bottom
 189. Ez *.* írta:

  kössszzii.
  hnap doga :/ :@

  comment-bottom
 190. Jóska írta:

  köszi szépen jól jött sokat segített. amúgy maga a történet elég szar szintem. na még egyszer köszi :)

  comment-bottom
 191. Hát öööö írta:

  ez jóh :D nemkell olvasni XD és nem hosszú :D:D

  comment-bottom
 192. danonino írta:

  naon köszi…hasznos volt :)ha ez nem lenne megbuktam vna irodalombol tutiiiiiiiiiiii még1szer köszi pusz pááááááááá :) :) :) :) :) :)

  comment-bottom
 193. Loránt írta:

  nem hosszú csak te vagy rövid…
  nagyon hasznos oldal..
  köszönöm…

  comment-bottom
 194. szabi írta:

  Nagyok Király Szerintem tök jó az oldal!!!

  Megmentett a Karótól
  XD

  comment-bottom
 195. mexxi írta:

  Végre egy értelmes, jól megfogalmazott rövidítés!! Szép munka volt! Köszönöm szépen! :)

  comment-bottom
 196. Kösziii írta:

  köszii sokat segített ez az oldal :D még 2x elolvasom és már meg is értem :D Thx♣

  comment-bottom
 197. turcsik emese írta:

  hát ez tényleg nagyon jóóó :P

  comment-bottom
 198. TJ írta:

  Köszi szépen, sokat segítettél ezzel!

  comment-bottom
 199. Bocicsoki írta:

  Kösz

  comment-bottom
 200. Balogh Ádám 9/1 írta:

  jó hogy ezt is valaki elolvasta és leirt ide köszi az alkotóknak

  comment-bottom
 201. skinhead írta:

  köszönöm szépen annak aki feltette mert nagyon sokat segített jó hogy van ez az oldal szerintem nagyon hasznos és csak megköszöni lehet szóval köszi a szerkesztőnek:p

  comment-bottom
 202. lolka bukta írta:

  naon joh oldal köszzi szépen enélkül kajak 1est irtam volna

  comment-bottom
 203. Mester írta:

  Öszintén bevalom hogy ez egy hasznos oldal :)

  comment-bottom
 204. Roland írta:

  Nagyon jó. Köszi szépen! Ami az Antigonét illeti, nehéz szavak vannak benne és nehezbb megérteni, de itt van ez!

  comment-bottom
 205. xD írta:

  xD sztm is jó ez a kis rövidítés, aki azt írja h hosszú olvassa el az eredetit, és meglátja h nem is oan hosszúúúúúúÚÚÚúúúÚÚÚÚ thx jó voolt feleveníteni a lényeget

  comment-bottom
 206. Kovács Robi írta:

  köszi szépen 3 nap hányástól és keserves olvasástól mentettél meg! hős vagy hogy elolvastad!

  comment-bottom
 207. :):):):):) írta:

  Nagyon jó ez az oldal. nem kellett nem tudom hány oldalt olvasni, itt meg 10 perc alatt elolvasod a lényeget. :) nagyon jó oldal. =)

  comment-bottom
 208. dalmaa. írta:

  télleg nagyon hasznos köszi.:) megmentetted az életem!:DD

  comment-bottom
 209. GIGI írta:

  Köszi nagyon jó dolog ez hiszen a lényeg a lényeg és ez pont elég!

  comment-bottom
 210. omg írta:

  jézusom, hogy mennyi kulturálatlan paraszt van itt XD nem hiszem el, hogy egy pár oldalas drámát nem lehet elolvasni…mi lesz akkor, ha majd jön jókai aztán meg a realizmus.. A bűn és bűnhődés rövidítettje kb. annyi mint az Antigoné :D:D “csak magazinokat olvasok” hát gratulálok… Egyébként meg azért néztem meg az Antigoné rövidítettjét, mert nem hittem el, hogy még ebből is van és hogy ennyien nem képesek elolvasni…

  comment-bottom
 211. Nórika írta:

  köszönöm szépen,sokat segített az aki feltette !!!

  ötös dolgozatot írtam :D

  és aminek nagyon örülök h nem kellet
  sokat olvasni :P

  comment-bottom
 212. :D írta:

  hu tesó vagy ember:D

  comment-bottom
 213. Timi írta:

  Holnapra kellett volna elolvasnom, így nagyon jó, hogy megtaláltam ezt az oldalt, mert így 10 perc alatt végeztem

  comment-bottom
 214. NIghtbagoly írta:

  KÖszi igy 10 percembe telt és nem 1 délutánba

  Tankjú

  comment-bottom
 215. B írta:

  Köszönöm,ez most nagyon jól jött:)

  comment-bottom
 216. zen írta:

  Köszönöm nagyon hasznosvolt.

  am tiszta romeó és júlia. :D

  meg sztem még igyis hosszu kb abbol áll h mekkora bré ez a király. :DD

  comment-bottom
 217. manoka:p írta:

  nagyon jo…:p

  comment-bottom
 218. KaTus írta:

  Hello én egy 9-edikes lány vagyok akinek nagyon fontoslenne hogy az istenek és az emberek kőzőtti visszonyt kell leírni egy teszt-be de fogalmam nincs hogy mit lehet írni rola :( valaki segitsen légyszike fontos :) hétfőre kellene :/:)

  comment-bottom
 219. Éva írta:

  Köszönöm szépen a segítséget, az unokám most olvassa és én is szeretek vele beszélgetni a kötelező olvasmányokról.

  comment-bottom
 220. Andor írta:

  Júúj ez de király! Utálok olvasni… de ez a történet tök zurás :) lehet elolvasom mégis :))
  Köszi aki írta, s feltette!!

  comment-bottom
 221. Nájkolett írta:

  Hát ez egész jó volt csak utálom olvasni…xD

  comment-bottom
 222. Szöszke írta:

  nagyon köszi :)

  comment-bottom
 223. Liika írta:

  Nagyon hasznos oldal nem is olyan hosszú és még olvasni is jó :)

  comment-bottom
 224. ncfiu írta:

  “anyád picsája”: ha nem tetszik olvasd el és írj saját magad egy olvasónaplót. Örülj hogy van aki feltette ;)

  /nagyon szépen köszönöm /

  comment-bottom
 225. leazirodalommal írta:

  Ez egy nagyon hasznos kis összefoglaló, köszi. Akik meg sokallják, itt a rövidített rövidített verzió:
  Egyszer volt hol nem volt, volt egy csomó ember és a végén mindenki meghalt. Vagy nem. De valamelyik. Vége.

  comment-bottom
 226. laura írta:

  ez az egési oldal naon jooo
  xD
  :)

  comment-bottom
 227. attla írta:

  szopik a letre hozzo ilyen huje oldalt csak azok tugtak letrehozni

  comment-bottom
 228. Anzsi írta:

  ja jó oldal csak naon hosszúak a rövidítések!!!!

  comment-bottom
 229. soma96 írta:

  köszi szépen, nagyon jó és hasznos:)

  comment-bottom
 230. Ági írta:

  Tényleg nagyon hasznos!:)

  comment-bottom
 231. mickoo írta:

  nagyon hosszú és egy napp allat kell meg tanulni magyarúl holnapra már kell mert ha nem meg buktat a tanár! és ccsak 8-adikos vagyok!!! nagyon szigorúak de ezt a hosszu kötelező rövid olv… mégis csak meg tanultam,!!! :D

  comment-bottom
 232. a…a írta:

  szerintem elég jó,és aki túl hosszúnak tartja,az nem érett még érettségire!!!sokan még helyesen sem tudnak írni:))))

  comment-bottom
 233. BogD :) írta:

  ez ténleg jól jött köszi :D nagyon kellet már mert a tánár képes arra h megbuktat pedig még csak most leszek 7.-es.

  comment-bottom
 234. vilmos írta:

  nagyon hasznos dolong ajnlom sok enbernek köszönöm amuyg is szeretem az ijen történeteket

  comment-bottom
 235. KocsisM írta:

  Ez nagyon hasznos, köszönöm:)

  comment-bottom
 236. szandi írta:

  köszi nagyon sokat segített.:)

  comment-bottom
 237. Némethné Urbán Mónika írta:

  Köszönöm,sok időt és energiát spóroltam amit így a gyerekeimre fordítok.Persze én már egy idősebb diák vagyok aki most jár gimibe!

  comment-bottom
 238. Dínósbácsi írta:

  Ez kérem szépen egy nagyon hasznos oldal! :D
  Ez a rövidített változat milliószor jobb, mint az eredeti. Azt valószínűleg még egy napig minimum olvasnám a hosszúsága miatt, ezzel negyed óra alatt megvoltam, és ugyan azt tudtam meg. Ugyanis beleolvastam az eredetibe is, ugyan ez van benne, csak idióta párbeszédekkel érthetetlenné kavarva, ötször ilyen hosszan…
  Köszönet a készítőnek, nagyon jó!
  Aki meg erre azt mondja, hogy túl hosszú, az keressen rá az eredetire, akkor meglátja mi a hosszú!

  comment-bottom
 239. axisav21 írta:

  Életmentő volt thx :D

  comment-bottom
 240. aranyoskaa írta:

  áááá wááá tiszta faxa!!! :D olyan jó h van aki ezt ide félrakta :D 1 óra alatt simán leirtam :S tiszta fasza köszii :D XD

  comment-bottom
 241. Szilveszter írta:

  Köszi jó volt 8 szor átolvastam infó órán

  comment-bottom
 242. Fütyülős ágyaspálinka:P:P írta:

  szerintem is vagány oldal ez:D

  comment-bottom
 243. Zümike19 írta:

  hú köszi a segítséget így már minden sokkal érthetőbb és világosabb :))))) <3

  comment-bottom
 244. kamika írta:

  Köszönöm nagyon hasznos volt sokat segitett nekem is puszilom az összes olyan embert aki nem olvasa el a kötelezőket:)<3

  comment-bottom
 245. csicskacsicskacsicska írta:

  1 este alatt neki álltam..csak 3x aludtam be rajt de jóó :’D

  comment-bottom
 246. Postás Józsi írta:

  igen ezkellett :D enélkül tuti 1 est kapnék XD

  comment-bottom
 247. Letty:) írta:

  Sziasztok!
  Annak ellenére,hogy elolvastam a könyvet,nagyon hasznos volt ez a rövidített változat,grat a ‘megfogalmazónak’!:)
  Egyébként valaki tud írni néhány címet, hogy mi fordulhat majd elő??-igaz,hogy én hnap írok belőle fogalmazást,de a címet órán fogja megmondani,ami ugye bármi lehet..szval ha valaki tud,akkor azt nagyon megköszönném!!
  Köszönöm!!:D
  Üdv:Egy olvasó :D

  comment-bottom
 248. arpad írta:

  aldom aki eztet megcsinalta sokkal jobb mind az igazi es az igazibol nem lehet kierteni hogy mit mond a szerzo

  comment-bottom
 249. pulyka :PPP írta:

  10 perc alatt elolvastam 5 ost katam belolle :P

  comment-bottom
 250. *ANTI*Antigoné írta:

  el sem hiszed,kedves Anonymus(oldalkészítő)mekkora segítség volt ez!!! :) aki azt mondja erre hogy hosszu az meg is érdemli… egyem azt a lusta fejét h nem képes még ezt sem elolvasni…ha már ennél rövidebb,nincs benne a lényeg!!! De ez így TÖKÉLETES!
  Köszíííí!♥
  holnap írok belőle drukkoljatok :$$ :D

  comment-bottom
 251. alex írta:

  nagyon jo h most ora elott 20 percel is el lehet olvasni h ne kapjak egyest:D :D

  comment-bottom
 252. vivi írta:

  nagyon jó egyszerűbb mint az egész könyvet elolvasni csak minket meg szivattak mert direkt olyat kérdezett a tanár ami a rövidítettben nincs benne.. -.- de azért köszii

  comment-bottom
 253. én:D írta:

  Köszi szépen életmentő volt :P :D
  amm nagyon jó lett:D

  comment-bottom
 254. Valaki írta:

  Jó köszi szépen.

  comment-bottom
 255. lola írta:

  Nagyon szépen köszönöm, még fél óra és írunk, ezért ezzel megmentetted az életemet. Nagyon jó, lényegre törő, és értelmes. Köszke :P

  comment-bottom
 256. Bakó Kata írta:

  Köszike sokat segítettél!!!!!!!

  comment-bottom
 257. Zsolti írta:

  HHHUUUUU!!! nagyon hasznos volt….köszönet

  comment-bottom
 258. * írta:

  nagyon köszönöm ismét :DD ezt elolvastam amúgy rendesen,könyvben is,de jót tett az ismétlés így dolgozat előtt :DD köszönöm mégegyszer :D

  comment-bottom
 259. Marcika írta:

  Köszi! holnap írok belőle.. és most jutott eszembe.. jól jött ! :D

  comment-bottom
 260. Ember írta:

  Fasza! :)

  comment-bottom
 261. L96 Bródy írta:

  sztem ez egy kicsit túl hosszú volt meg a sziklabörtönös részt kihagytad elfelejtetted odaírni hogy hova záratták be Antigonét az se mindegy és arról se felétkezzetek meg hogy Antigoné 1 selyem sállal akasztotta fel magát meg különben is én találtam 1 másik oldalt érettségi.hu ahol még rövidebb és lényegesebb is

  comment-bottom
 262. L96 Bródy írta:

  iszménét meg nem is záratja be csak antigonét

  1. Expozíció, alapszituáció
  Antigoné és Iszméné testvérei meghalnak. Két törvény áll egymással szemben: az istenek ősi, íratlan törvénye – a halottat mindenképp el kell temetni – és a királyi törvény. Kreón parancsa
  az, hogy Polüneikészt tilos eltemetni. Antigoné a király parancsa ellenére el akarja temetni testvérét, de Iszméné Kreón törvénye mellett áll, de Antigoné hajthatatlan.

  2. Bonyodalom
  Antigoné mégis eltemeti a halott testvérét. Kreón lelkében felerősödnek az indulatok, amiért megszegték a törvényeit, ezzel együtt megsértették a hiúságát és a büszkeségét, ezért a belső harc bosszúra sarkallja. Ekkor még azt hiszi, hogy egy merész férfi a bűnös, de később Antigoné lelepleződik.

  3. Válság, cselekmény kibontakozása
  Több késleltető elemmel.
  Antigonét Kreón elé viszik. A két főszereplő érvei összecsapnak, Antigoné mégis büszkén vállalja a tettét. Iszméné bűnrészességet akar vállalni, de Antigoné ezt nem engedi. Eközben
  megjelenik Haimón, Kreón fia, Antigoné vőlegénye, aki érvekkel próbálja apját, hogy hagyjon fel őrült tervével, hiszen a város nemhogy elítéli, de dicsőíti Antigonét az istenes tettéért. Kreón viszont egyre önzőbbé válik, érvei csupán személyes jellegűek. Antigonét sziklabörtönbe záratja.

  4. Sorsfordulat, tetőpont
  Megjelenik a vak jós, Teiresziász, és kéri Kreónt, hogy tegye jóvá tévedését, ne makacskodjon tovább, de Kreón összeesküvésre gyanakszik, nem hallgat a jósra, sőt durván sértegetni kezdi. A vitában a vérig sértett jós megvetéssel fordul el a királytól, de előtte elmondja baljós szavait, miszerint Kreón a halottakért váltságul a fiával fog fizetni, és a házát hamarosan férfiak és nők sírása tölti be. Kreón e szavak hatására összetörik, bizonytalan lesz, és kétségbeesve kér tanácsot a karvezetőtől, aki gyors cselekvésre ösztönzi. Azt tanácsolja neki, hogy engedje szabadon Antigonét és temesse el Polüneikészt. Kreón visszavonja korábbi parancsait és megkísérli visszafordítani a helyzetet.

  5. Végkifejlet, katasztrófa
  Bár Kreón felismeri hibáit és megbánja tetteit, a helyzetet már nem tudja visszafordítani, minden késő. Antigoné, Haimón és Euridiké öngyilkos lesz. Kreónt az istenek élettel büntetik,
  bár ő a saját halálát kívánja. Teljesen összeomlik és hatalmas bűntudata lesz, de összeomlása nem tragikus bukás, hanem jogos büntetés.

  comment-bottom
 263. Baranyi Dániel írta:

  Köszönöm,
  Jó hogy ez fent van mert a könyv egész érthetetlen.
  Köszönöm L96 Bródy hogy leírtad(vagy másoltad) ezt a verziót is.

  comment-bottom
 264. Cobrakid írta:

  Nagyon szépen köszi annak aki felrakta nagyon hasznos……:) Az oldal nélkül biztos elhasaltam volna…XD

  comment-bottom
 265. Natika írta:

  kicsit hosszú,de nagyon jóóóó:D

  comment-bottom
 266. port nikolett írta:

  ez most nagyon jól jött

  comment-bottom
 267. Eviiii :) írta:

  nagyon hasznos oldal inkább ez mint az egész mű :) :P

  comment-bottom
 268. Heni írta:

  szerintem nagyon hoszu de nagyon haosszú is :):) nem baj 5* lett a dogam

  comment-bottom
 269. barcsajani írta:

  thx. vegre 1 normalis oldal es roviden :) :D

  comment-bottom
 270. A R M A G E D D O N írta:

  Osztálytársaim zöme egyest kapott a ,,full” verzióval, míg én ötöst.

  Hogy egy régi mondással éljek:Problem?! :D

  comment-bottom
 271. dicsakmó írta:

  köszi. sokat segítettél

  comment-bottom
 272. Das ist Pupák írta:

  Ötösre feleltem belőle 2 szer olvastam el :)))

  Nagyon jó ajánlom mindenkinek ….

  comment-bottom
 273. RAMBO122 írta:

  Szerintem nagyon jó oldal, rövid meg minden a lényeg benne van nos ez a lényeg xd.

  comment-bottom
 274. RAMBO122 írta:

  Jó ez az oldal mert én se nagyon szeretek olvasni,és ez legalább rövid és csak a lényeg van benne.
  Köszönöm.

  comment-bottom
 275. RAMBO122 írta:

  Remélem átmegyek magyarból :)) xd

  comment-bottom
 276. RAMBO122 írta:

  Amugy szeretek olvasni, de csak azt olvasok ami érdekes. :) xd

  comment-bottom
 277. dávid írta:

  most gyorsan olvastam el de elég hasznos volt most már többet tudok , hasznos oldal :D

  comment-bottom
 278. Csuri írta:

  Köszi˘! Életmentő volt:)) másnapra kell,mert a Tanárnő bekatant, úgyhogy nagyon köszi:D

  comment-bottom

RSS csatorna a hozzászólásokhoz. TrackBack URL

Mondj véleményt róla!